Vilka möjligheter har banken att sätta stopp för transaktioner med hänvisning till penningtvättslagen?

2020-01-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag har ett lån hos en bank på 100 000 kronor som nu vill betala tillbaka och banken kräver underlag och information gällande vad pengarna kommer ifrån. De ställer även frågor kring övriga pengar på sparkontot. Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorism samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st.) Finns det lag som gör mig skyldig att svara på deras frågor och vilken lag säger att banken har rätt att neka mig att betala tillbaka lön eller neka mig vara kund hos de om jag inte svarar? I så fall vilket?Med vänliga hällsningar
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank kan neka dig som kund att använda deras tjänster, i detta fall genom att inte en förtida återbetalning av ett lån. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om på vilket sätt du använder bankens tjänster och produkter?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har följaktligen en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.

Kan banken sätta stopp för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Banken är inte skyldig att tillåta denna förtida återbetalning, trots att du själv anser har tillräcklig dokumentation för att motbevisa deras påstående. Penningtvättslagen ger bankerna tillräckligt stöd för att avluta kunder och neka en kund såväl produkter som tjänster.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (832)
2020-09-26 Vad betyder våld mot person?
2020-09-23 Filma och fotografera polis på allmän plats
2020-09-22 Falskeligen anklagad för brott
2020-09-21 Utgör "lättare badklädsel" förargelseväckande beteende?

Alla besvarade frågor (84372)