Vilka möjligheter finns att ta till om en make misstänks ljuga om sina tillgångar vid en bodelning?

2017-07-16 i Bodelning
FRÅGA
Fråga om bodelning: Parten A har under ett 22-årigt äktenskap varit den som tjänat mest pengar och haft kontrollen över den gemensamma ekonomin. Parten B har varit först varit hemma med barnen, sedan börjat arbeta, men även då saknat överblick över den gemensamma ekonomin. B upptäcker efter 22 år att A har levt ett dubbelliv med hemliga telefonnummer, kvinnor både i Sverige och utomlands. Hon inser att det finns tydliga tecken på att A systematiskt har försökt gömma tillgångar i eget namn inför skilsmässan. Hur gör B för att kartlägga de gemensamma tillgångar, som hon inte fullt ut känner till, och som finns i B:s namn? (Enskild egendom etc finns inte, utan allt är gemensamt.)
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och närmre i dess 9 kapitel. Där anges att bodelning som huvudregel ska ske vid äktenskapsskillnad (9 kap. 1 § ÄktB). Enligt 9 kap. 3 § ÄktB är varje make skyldig att redovisa för sin egendom tills bodelningen förrättas och makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Misstänker parten B att den andre maken ändå undanhåller tillgångar och kan de inte komma överens finns möjlighet för make att ansöka hos tingsrätten om bodelningsförrättare, se 17 kap. 1 § ÄktB. Bodelningsförrättaren har då vissa medel att ta till. Enligt 17 kap. 5 § ÄktB kan bodelningsförrättaren se till att bouppteckning görs och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Enligt samma bestämmelse så är en make skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen, om den andre maken begär det. Domstolen kan även för detta ändamål förelägga och döma ut vite. Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94270)