Vilka måste kallas till bouppteckningen?

FRÅGA
Måste ej namngivna barnbarn som är efterarvingar enligt testamente kallas till bouppteckning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och om bouppteckningen finns i ärvdabalken. I 20 kap 2 § ärvdabalken anges att efterlevande make eller sambo alltid ska kallas till bouppteckningen. Även ska övriga dödsbodelägare enligt lag eller testamente kallas. Sedan ska även efterarvingar, både enligt lag och testamente kallas till bouppteckningen. Detta är ett måste. Om alla dödsbodelägare inte blivit kallade kan inte bouppteckningen registreras.

Svaret på din fråga är ja, de måste kallas till bouppteckningen. Det spelar ingen roll om de inte är namngivna om det står barnbarnen till X eller liknande i testamentet så det tydligt framgår vilka personer som avses.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84252)