Vilka länder har Sverige inte utlämningsavtal med?

2020-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Vilka länder har inte utlämnings avtal med Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sverige har anslutit sig till den europeiska utlämningskonventionen och det innebär att Sverige har ingått utlämningsavtal med alla EU-länder som har anslutit sig till utlämningskonventionen.

Sverige har även tecknat bilaterala utlämningsavtal* (se nedan vad bilaterala avtal innebär) med USA, Belgien, Storbritannien, Australien och Kanada. Genom dessa internationella avtal har Sverige enligt internationell rätt åtagit sig att utlämna de personer som har begått brott under de förutsättningar som anges i överenskommelserna.

Det finns ingen lista på vilka länder som har utlämningsavtal med Sverige. Det innebär att du får ta land för land och kontrollera om de har utlämningsavtal med Sverige.

*Vad innebär bilaterala avtal?

När två stater ingår ett bilateralt avtal innebär de att båda i avtalet ingående parter har ömsesidiga förpliktelser gentemot varandra.

Ha det fint!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1207)
2020-11-29 Hur ändrar jag min adress?
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke
2020-11-27 Kommunernas näringsförbud
2020-11-27 Vad har kungen för arbetsuppgifter?

Alla besvarade frågor (86700)