Vilka lagar gäller utomlands?

2016-07-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Måste man som svensk följa svenska lagar när man är utomlands? Alltså om man gör något som är lagligt i det landet man är i. Ex köper sex i thailand. Gäller lagarna i landet man är i eller gäller fortfarande svenska lagar?!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap 2§ 1 stycket Brottsbalken (BrB) stadgas att brott som är begångna utomlands döms enligt svensk lag och vid svensk domstol om det är en svensk medborgare som begått brottet. Det finns dock ett krav på dubbel straffbarhet vilket innebär att det krävs att gärningen även är ett brott i det land som gärningen begåtts för att 1 stycket ska gälla. Som svensk medborgare utomlands ska man alltså följa de lagar som gäller i det landet där man är, bryter man mot dessa lagar och gärningen även är ett brott enligt svensk lag ska man som svensk medborgare dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol. Om köp av sex i Thailand inte är ett brott enligt thailändsk lag och en svensk medborgare gör detta kan han inte dömas enligt svensk lag då det krävs att gärningen är ett brott även på gärningsorten (alltså i detta fall Thailand) för att svensk domstol ska kunna döma personen för något brott. Att nämna är dock att det finns vissa undantag från regeln om dubbel straffbarhet som stadgas i 2 kap 2§ 4 stycket BrB där svensk domstol får döma en person som begått brott utomlands trots att det inte är ett brott på gärningsorten. Exempel på brott då denna undantagsregel är tillämplig är, om offret är under 18 år: våldtäkt, köp av sexuell handling av barn och koppleri.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?