FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/02/2017

Vilka kostnader inkluderas vid bodelning av fastighet, då en part ska lösa ut den andra.

Vid bodelning av fastighet, där ena parten har för avsikt att lösa ut den andra. Görs en beräkning ex

Marknadsvärde

Inköpspris inkl. lagfart

Beräknad kostnad för mäklare om fastigheten säljs ?

Renovering

Vinst

Latent skatt.

Måste det ingå kostnad för mäklare om försäljning inte sker ?

Om du måste ta upp kostnad, får du använda en billig mäklare ?

Det blir en väsentlig skillnad när du beräknar fördelningsvärde

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det finns ingen lag som stadgar vilket värde som ska användas vid bodelning men i praxis använder man sig allt som oftast av marknadsvärdet vid tidpunkten för bodelningen, detta eftersom marknadsvärdet ofta på ett bra sätt speglar bostadens värde. Önskar båda makarna att fastighetens taxeringsvärde ska användas är detta också möjligt.

Det finns heller ingen lag som reglerar latent vinstskatt, men i praxis har det fastslagits (NJA 1975 s. 288) att denna skatt ska dras av. Därför bör en fiktiv bedömning göras av vilket vinstskatt som en försäljning skulle medföra. Denna kan sedan dras av från marknadsvärdet.

Även försäljningskostnaden är något som bör dras av från fastighetens värde. Här bör även en fiktiv bedömning göras av vilket kostnad en försäljning skulle medföra vilken sedan dras av från marknadsvärdet. Denna kostnad inkluderas även om fastigheten inte skall säljas då den ger en bättre bild utav marknadsvärdet. Ett tips till er är att kontakta några lokala mäklarfirmor och försöka fastställa en snittkostnad för försäljning.

En kostnad för renovering som ni har gjort ingår inte vid beräkning. Har den resulterat i en värdeökning på fastigheten inkluderas denna ökning dock i ett eventuellt högre marknadsvärde, men det är inget som dras av likt kostnaden för mäklare och den latenta skatten som dras av från värdet.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000