Vilka kostnader har en hyresvärd rätt att ta ut från en hyresgäst som bor i en hyresrätt?

2020-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Kan en hyresvärd kräva betalning för slitna/gamla exempelvis toalettsittsar, duschmunstycken mm som går sönder, av en hyresgäst som bor i en hyresrätt. Om lägenheten byter hyresgäst efter 8 år och det gamla dusch munstycket går sönder kan man väl inte kräva att den nyinflyttade hyresgästen ska stå för den kostnaden.Vilka kostnader har en hyresvärd rätt att ta ut från en hyresgäst som bor i en hyresrätt? Vad gäller för stock i avlopp, krävs det att hyresgästen rensar själv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör hyrda lägenheter regleras i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad "hyreslagen". En hyresgäst har visst ansvar för att vårda lägenheten som man hyr. Däremot är en hyresgäst inte ansvarig för normalt slitage av lägenheten. Man brukar säga att man visserligen har en vårdplikt för sin hyresrätt, men att normalt användande inte ska innebära ersättningsskyldighet. Det innebär att hyresgästen själv måste ersätta skador som tillkommit p.g.a. hyresgästen eller hyresgästens familj eller vänners vårdslöshet (12 kap. 24 § JB), vilket exempelvis kan vara spruckna handfat eller toalettstolar.

Vad som innefattas av ditt ansvar som hyresgäst beror alltså i stor grad på hur skadan har uppstått. Om duschstycket gått sönder t.ex. för att du tappat det lär det falla inom ditt ansvar, men om det p.g.a. sin ålder har gått sönder till följd av slitage lär det falla inom hyresvärdens ansvar. Både gällande munstycket, toalettstolar etc. och stock i avlopp gäller det alltså att hyresvärden ska kunna visa att det är du som på ett oaktsamt sätt har orsakat skadan/stoppet. Om dessa har orsakats av normal användning ska du inte behöva ersätta hyresvärdens kostnader för åtgärdande av dem.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1745)
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?

Alla besvarade frågor (84321)