Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?

2020-11-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Om du är 16 år gammal och har blivit stoppad av polisen och blivit misstänkt för olovlig körning. Och att man bett om advokat för att bli förhörd tillsammans med en åklagare. Vad händer då med ens register får man några anmärkningar, kan det påverka ens liv ute i samhälle i framtiden t. e. x att få jobb eller liknande? Vad händer med den här veckan ena föräldern som äger bilen? Den andra som är ens handläggare får föräldrarna några konsekvenser. (Handläggaren var inte på plats när 16 åringen blev stoppad av polisen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar att du vill ha svar på två frågor: Får man en anmärkning i brottsregistret som kan påverka i framtiden vid olovlig körning? Kan föräldrarna få några konsekvenser?

Påföljd vid olovlig körning

En person som inte är berättigad till att framföra ett fordon (exempelvis på grund av saknar körkort) men som ändå kör ett sådant fordon kan dömas till olovlig körning enligt 3 § trafikbrottslagen. Straffet är böter, och utdöms vanligast till 1500 kronor eller 30 dagasböter. Om det handlar om upprepad olovllig körning eller av annan anledning kan anses som grovt brott, kan påföljden bli fängelse upp till 6 månader.

Den som är över 15 år är straffmyndig, vilket innebär att den kan dömas till påföljd enligt 1 kap. 6 § brottsbalken (BrB).

När en person åläggs en påföljd efter gjort sig skyldig till ett brott så hamnar de uppgifterna i belastningsregistret. Det gäller även om påföljden ålagts efter dom i rätten, strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot eller annat beslut som meddelats i Sverige (3 § p.1 i lagen om belastningsregister). Uppgifter om böter finns kvar i registret 5 år efter domen eller motsvarande beslut (17 § p.9 lagen om belastningsregistret) och uppgift om åklagarens beslut att inte åtala för brott i fallet där personen var under 18 år finns kvar i 3 år efter beslutet (17 § p.11 b lag om belastningsregistret).

En "prick" i belastningsregisret för olovlig körning som inte är grov, kommer med stor sannolikhet inte att påverka framtidsutsikter eller andra möjligheter i det vanliga livet. Däremot kan det innebära att personen vid prövning av körkortstillstånd inte anses lämplig och kan få utsatt en s.k spärrtid (3 kap. 9 § körkortslagen). Spärrtiden innebär en angiven tid som körkort inte får utfärdas innan, hur länge kan vara lägst en månad och högst 3 år.

Kan föräldrarna få konsekvenser också?

I 3 § 3 st trafikbrottslagen står att även en person som av uppsåt eller oaktsamhet tillåter en annan som inte är berättigad att köra ett fordon kan dömas till böter. De personer som kan bli aktuella för en sådan eventuell påföljd är ägaren av bilen (med undantag) och den som är handledare till någon som övningskör.

Bilägaren kan enbart bli ansvarig om den medvetet (uppsåt) eller oaktsamhet har tillåtet den andra att köra olovligen. Exempelvis en förälder som vet om att ens barn utan körkort lånar bilen ibland. Bilägaren är inte ansvarig för fallet att bilen blir stulen och sen stoppas och det visar sig att föraren inte är berättigad att köra.

En handledare för någon som övningskör bär ansvaret som "förare" när de båda sitter i bilen. Det innebär att om personen som övningskör kör för fort eller inte följer trafikregler är det handledaren som kan bli ansvarig för eventuella påföljder. Däremot är handledaren inte ansvarig om denne inte sitter med i bilen. Om eleven väljer att köra helt ensam på vägarna är det alltså också denne som ensam blir ansvarig för eventuella påföljder.

Sammanfattningsvis, en 16-åring som blir stoppad i en bil kan komma att dömas för olovlig körning. Påföljden blir vanligtvis böter och ytterligare en konsekvens är att det kommer med i belastningsregistret vilket kan påverka om man kan få en spärrtid innan man får lov att ta körkort efter 18 år.

Föräldrarna i detta fallet kan riskera att få böter om de medvetet eller oaktsamt har tillåtit körningen eller brukandet av bilen. Men om föräldern som är handledare inte var med i bilen så är denna troligtvis fri från ansvar.

Jag hoppas att detta besvarade dina frågor, om jag missat något av det du undrade är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91196)