Vilka har rätt till arv efter en ogift person?

2021-07-21 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag fick en dotter som bara levde i 2 dagar för många år sedan, jag fick en son med en annan man och som lever. Jag lever idag själv och vill veta om min dotters pappa också ärver mig eller är det bara min son som gör det? Med vänliga hälsningar, X
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om din dotters pappa skulle ärva dig trots att ni inte är gifta. Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Fördelningen av kvarlåtenskap i svensk rätt

Enligt svensk rätt kan kvarlåtenskapen efter en person fördelas på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja. Den legala arvsordningen används i de situationer då den avlidna inte har upprättat ett testamente. Arvlåtaren kan alltså åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente.

Den legala arvsordningen

Enligt den legala arvsordningen delas arvingar in i tre arvsklasser. I den första arvsklassen ingår arvlåtarens barn, barnbarn och så vidare (2 kap. 1 § ärvdabalken). Dessa kallas för bröstarvingar. Om den avlidna efterlämnar barn så ärver alltså dessa kvarlåtenskapen. Har något av barnen avlidit och, i sin tur, efterlämnat barn så ärver dessa i dennes ställe.

Finns det inga arvingar i den första arvsklassen ska arvet istället fördelas inom den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken). I denna ingår föräldrar och, om föräldrarna inte längre är i livet, föräldrarnas barn, barnbarn (det vill säga eventuella syskon och syskonbarn till den avlidna) och så vidare.

Finns det inte heller några arvingar i den andra arvsklassen ska arvet istället fördelas inom den tredje arvsklassen (2 kap. 3 § ärvdabalken). I denna ingår mor- och farföräldrarna till den avlidna och deras barn, det vill säga den avlidnas eventuella mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Deras barn kan dock inte träda i deras ställe varför kusiner inte har någon arvsrätt.

I det fall den avlidna efterlämnar en efterlevande make så kommer, emellertid, denne att ärva hela kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Eventuella arvingar i den första och andra arvsklassen kommer, i sådana fall, att ha efterarvsrätt i den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne går bort (3 kap. 2 § ärvdabalken). Observera dock att detta endast gäller i det fall den avlidna var gift vid dennes bortgång.

Vad som gäller i ditt fall

Av din fråga att döma så är du idag ensamstående. Detta innebär att din son, i egenskap av bröstarvinge, kommer att ärva dig. Hade du varit gift så hade istället din make ärvt dig och din son haft efterarvsrätt vid din makes bortgång. Din dotters pappa har alltså ingen arvsrätt efter dig.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95801)