Vilka har arvsrätt om man inte har barn eller make?

Hej! Jag har en fråga om vem som ärver vem. Vi ha en familjemedlem i släkten som inte är gift eller har några barn och hon själv har börjat fundera på sitt vita arkiv men ingen av oss vet vem som ärver henne.

Tack!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då dina fråga rör arv är det ärvdabalken (ÄB) som blir aktuell. Jag kommer nedan att förklara den legala arvsordningen enligt ärvdabalken för att klargöra vilka som ärver, och hur arvsordningen ser ut enligt svensk rätt.

Inom svensk rätt är arvlåtarens släktingar indelade i olika arvsklasser enligt en s.k. Parentelprinicip. Principen innebär att det i första hand är arvlåtarens avkomlingar som ärver. Släktingar i andra arvsklassen får ärva endast om arvlåtaren inte har några avkomlingar. En arvsklass måste alltså vara helt tom innan arvet går vidare till nästa arvsklass (successio ordinum).

Enligt 2 kapitlet 1 § ÄB består första arvsklassen av arvlåtarens barn. Då det framkommer att din familjemedlem inte har några barn går arvet vidare till andra arvsklassen, såvida det finns arvingar där. Andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar samt deras avkomlingar - arvlåtarens syskon, syskonbarn osv., 2 kapitlet 2 § ÄB. Är en av föräldrarna döda så fördelas förälderns del av arvet mellan förälderns avkomlingar, 2 kapitlet 2 § 2 st ÄB. Om arvslåtarens ena förälder är avliden och inte efterlämnar någon avkomling kommer arvlåtarens andra förälder att ta hela arvet. I de fall båda föräldrarna är avlidna och inte har några gemensamma barn men den ena föräldern har barn, arvlåtarens halvsyskon, ärver dessa barn hela arvet. Så länge det finns någon kvar i en arvsklass tar denna hela arvet. Det är först när en arvsklass är helt tom som arvet går vidare till nästa.

I enstaka fall händer det att arvlåtaren inte efterlämnar några arvingar i första eller andra arvsklassen men däremot arvingar i tredje arvsklassen, dvs mor- eller farföräldrar eller deras barn, såsom mostrar och fastrar till den avlidna. I sådana fall tillfaller arvet arvingar på moderns respektive fasters sida med hälften var. Om arvingar saknas på ena sidan erhåller arvingarna på den andra sidan hela arvet. Det är endast mor- och farföräldrarnas barn, dvs mostrar, morbröder, fastrar och farbröder till den avlidna som ärver. Deras barn, arvlåtarens kusiner, har inte arvsrätt. Om den avlidna inte efterlämnar arvsberättigade släktingar tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna Arvsfonden.

Det är här värt att påpeka att din familjemedlem kan testamentera sin kvarlåtenskap. Genom att testamentera kan en arvlåtare, ensidigt sätta den legala arvsordningen (den ovan redogjorda) åt sidan. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas i enlighet med testators vilja, såsom den kommit till uttryck i testamentet.

Hoppas jag kunde svara på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo