FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/11/2019

Vilka hamnar i belastningsregister och vilka konsekvenser medför det?

Hej

Jag är en elev och undrar om ett par frågor.

Vilka hamnar i polisens belastningsregister?

och

Vilka problem kan det föra med sig om man hamnar i belastningsregistret?

mvh/elev

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregister finns främst i lag (1998:620) om belastningsregister. Enligt lagen ska polismyndigheten föra ett belastningsregister () om uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för brott ().

Vilka hamnar i polisens belastningsregister?

I belastningsregistret registreras uppgifter om alla som har dömts för brott, inklusive strafförelägganden som till exempel fortkörning som har utdelats direkt av polisman. Uppgifter om domar som har lett till fängelse tas bort från registret 10 år efter frigivningen, domar som har lett till böter tas bort efter fem år (16-18 §§).

Vilka problem kan det föra med sig om man hamnar i belastningsregistret?

Eftersom belastningsregistret är ett register där begångna brott finns registrerade kan den som har tillgång till registret se vilka brott personen i fråga har begått. Som utgångspunkt är det enbart den enskilde själv och vissa bestämda myndigheter som har rätt att ta del av belastningsregistret. En arbetsgivare har (för det mesta) ingen rätt att själva begära ut belastningsregistret, men om arbetsgivaren vill ha ett utdrag kan denne i vissa fall tillfråga den enskilde om den personen kan begära ut ett eget utdrag och sedan överlämna det till arbetsgivaren i ett slutet kuvert. Vissa arbetsgivare inom till exempel vården och skolomsorgen har rätt att begära ut ett belastningsregister (6-7 §§).

Konsekvensen av att arbetsgivare kan ta del av belastningsregistret är generellt att det kan bli svårare att få en anställning. Inom vård och skola fyller funktionen ett syfte eftersom det anses vara fördelaktigt att man inte omedvetet anställer en person som kanske har begått brott mot barn.

Syftet med belastningsregister är dock att man själv ska kunna kontrollera sina uppgifter, inte att att arbetsgivare ska göra det. Det är hursomhelst vanligt att arbetsgivare i hög utsträckning vill se belastningsregistret och om man förekommer i registret vill arbetsgivaren ibland inte anställa den personen, trots att det inte egentligen är själva syftet med belastningsregister.

Det kan alltså bli svårare för en person att få anställning om man förekommer i belastningsregistret, trots att det egentligen inte är syftet med lagen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia LindeborgRådgivare
Hittade du inte det du sökte?