Vilka gåvor är skattefria?

2021-07-25 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej! Min pappa vill bidra till mitt husköp med ca 1 miljon kronor. Han bor i ett annat land inom EU. Kommer han behöva betala skatt på pengarna han vill ge mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att gå igenom om gåvor är skattefria och jag kommer tillämpa inkomstskattelagen (IL) och gåvolagen (GåvoL). Jag förutsätter att du är svensk medborgare och skattskyldig i Sverige.

Vilka gåvor är skattefria?

Gåvor var tidigare skattepliktiga i Sverige, men detta avskaffades den 1 januari 2005. Gåvor i Sverige är nu skattefria (8 kap. 2 § IL). Det som är skattefritt regleras i 8 kap IL. Detta innebär att man inte behöver betala skatt för gåvor. De 1 miljon kronorna som din pappa vill ge dig kommer att klassas som en gåva om nedanstående krav är uppfyllda.

- Det måste vara en förmögenhetsöverföring

- Det måste finnas en gåvoavsikt och det ska inte finnas något krav på en motprestation

- Det måste finnas en frivillighet, överföringen ska ha skett frivilligt.

Om alla tre rekvisit är uppfyllda så är det en skattefri gåva enligt svensk lagstiftning. Det finns ingen lagstadgad gräns på hur stort beloppet får vara när man tar emo eller ger bort en gåva. Det finns inte heller något formkrav på hur överlåtandet ska gå till. Däremot är det alltid en fördel att ha ett gåvobrev och jag rekommenderar dig och din pappa att upprätta ett sådant då det rör sig om en stor summa pengar.

Ska ni upprätta ett gåvobrev för att gåvan ska vara giltig?

Pengar är lös egendom och det finns inget lagfast krav för gåvobrev för att en gåva av pengar ska vara giltig. Hur stor summan är spelar ingen roll för giltigheten utan gåvan anses vara fullbordad när gåvomottagaren får pengarna på kontot eller i handen (2 § GåvoL). Som sagt är det en fördel att alltid upprätta ett gåvobrev, men det är inte ett krav.

För att ett gåvobrev ska vara juridisk korrekt utformat krävs det att det innehåller:

- Information om gåvogivaren och gåvomottagaren

- Beskrivning av gåvan, vilket i detta fallet är beloppet 1 miljon kronor.

- Överlåtelseförklaring, vilket är att 1 miljon kronor överlåts som en gåva

- Ort, datum och underskrift från gåvogivaren till gåvomottagaren.

Sammanfattning och vägledning

Pengarna din pappa vill ge dig är en gåva och du som svensk medborgare är inte skattskyldig för den gåvan du mottar. Du nämner däremot i din fråga att din pappa är medborgare i ett annat land. Eftersom jag inte vet vilket land det handlar om kan jag inte svara på frågan om din pappa kommer vara tvungen att betala skatt. Detta beror på att alla länder har olika regler för beskattningen av gåvor. Jag kan därför säga att det finns en sannolikhet att din pappa kan bli skattskyldig i det andra landet. Du kommer däremot inte vara skattskyldig för att du tar emot gåvan.

Jag rekommenderar er att upprätta ett gåvobrev och sedan att din pappa tar kontakt med det andra EU-landets skattemyndighet för mer information.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (335)
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt
2021-08-22 Is a gift taxable in Sweden?
2021-08-14 Beskattas gåva?

Alla besvarade frågor (95663)