FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt13/02/2022

Vilka förutsättningar gäller för att räknas som en gåva skatterättsligt?

Kan min fru föra över ca 93000 från hennes konto till mitt konto utan att jag behöver betala någon skatt eller liknande? Gills det som gåva då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering

För att en inkomst ska vara beskattningsbar ska den kunna hänföras till något av de tre inkomstslagen: näringsverksamhet, kapital eller tjänst (1 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En gåva ger mottagaren en konsumtionsförmåga men är inte en inkomst och hänförs inte till någon av inkomstslagen, utan är skattefri vid förvärvet (8 kap. 2 § IL). Det är endast själva förvärvet som är undantaget från skatt, då avkastning efter förvärvet beskattas enligt kontinuitetsprincipen, vilken innebär att mottagaren kliver in i givarens skattepliktiga situation.

För att räknas som gåva finns det tre rekvisit att utgå från. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring (I) som sker frivilligt (II) och givaren ska ha en gåvoavsikt till gåvotagaren (III). I bedömningen av rekvisiten brukar parternas relation, syftet med överlåtelsen och värdet på gåvan beaktas.

Ditt fall

Om din fru för över ca 93 000 kr frivilligt med en gåvoavsikt att ge det till dig utan att du utfört någon prestation hon vill återgälda dig för kan det röra sig om en gåva. Något som särskilt talar för att det är en gåva är er relation, att det är just din fru som gör förmögenhetsöverföringen. Det framgår inte vad syftet med överföringen är men det är viktigt att gåvoavsikt föreligger för att klassificeras som en gåva. Det rör sig om ett rätt högt värde vilket ska vägas in i bedömningen. Det är svårt att ge ett slutgiltigt svar om överföringen gills som gåva, men om överföringen skett frivilligt med en gåvoavsikt är det sannolikt att det gills som gåva och således är skattefri.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”