Vilka finns i belastningsregistret?

2021-03-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Tjena har en fråga som verkligen tynger mig.Är så att för ungefär 1 år sedan så åkte jag fast för snatteri..... Ångrar det så extremt... Men jag åkte på förhör och liknande där jag berättade hur det var. Sedan blev jag kallad till ett möte där dem skulle säga vad mitt straff blev. Nu är frågan: Jag fick inget straff egentligen, ingen böter, ingen samhällstjänst eller liknande. Kommer detta att synas i belastningsregistret eller har dem valt att bara varna mig muntligt? Läste att vid strafföreläggande måste man betala en avgift vilket jag inte har gjort så känns som dem sket i att göra något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som krävs för att man ska finnas med i belastningsregistret. Svaret på frågan hittar du i lagen om belastningsregister. För att du ska slippa leta dig fram i lagen kommer jag i det följande att gå igenom vad som gäller. Ett smidigt sätt för dig att kontrollera vad som står i belastningsregistret om dig själv är annars att begära ett utdrag från registret och själva läsa vad det står. Mer information om hur du gör en sådan begäran hittar du på polismyndighetens hemsida som du finner här.

Vilka finns i belastningsregistret?

Enligt 3 § i lagen om belastningsregister ska registret innehålla uppgifter om den som:

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter

3. på grund av att brott begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning har förklarats fri från påföljd,

4. inte åtalats för brott på grund av att åklagare beslutat att inte väcka åtal, eller

5. har meddelats:
a) kontaktförbud,
b) tillträdesförbud till inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning,
c) förbud enligt europeisk skyddsorder (d.v.s. ett beslut som har meddelats i en medlemsstat i Europeiska unionen i en straffrättslig fråga och genom vilket en person har ålagts förbud eller restriktioner i syfte att skydda en annan person), eller
d) tillträdesförbud till en butik.

I ditt fall:

Som jag tolkar ditt beskrivna scenario är det främst punkt 4 som eventuellt skulle vara aktuell för om du finns med i belastningsregistret eller inte. Eftersom du inte hörde något mer om någon eventuell påföljd eller något åtal är det möjligt att åklagaren valde att inte väcka något åtal.

Att åklagare valde att inte väcka åtal kan exempelvis bero på att det kunde antas att ditt brott (d.v.s. snatteriet – eller ringa stöld som det numera heter) inte skulle föranleda annan påföljd än böter. (20 kap. 7 § rättegångsbalken)

Att åklagaren inte valde att väcka åtal kan även ha berott på din eventuella unga ålder och att du då, med beaktande av din eventuella vilja att ersätta den du snattade ifrån, fick en straffvarning istället. (17 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare)

Slutligen kan en annan anledning till att åklagaren inte valde att väcka åtal vara om det tidigare har beslutats att du ska beredas vård för ett eventuellt missbruk. (46 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall)

Jag förstår om du är osäker kring om och hur punkterna ovan kan kopplas till din situation eller inte. Det finns då ett enkelt knep för dig att ta reda på om du är med i belastningsregistret eller inte samt vad som i sådana fall står om dig där. Enligt 9 § lagen om belastningsregister är det nämligen fullt möjligt för dig att begära ut och få ta del av samtliga uppgifter ur registret om dig själv.

Mer information om hur du ska gå tillväga för att begära ett utdrag från belastningsregistret finner du på polismyndighetens hemsida som du hittar här.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96379)