FrågaKÖPRÄTTÖvrigt29/09/2022

Vilka felkategorier finns i svensk rätt och vad innebär regeln om befintligt skick?

Jag förstår inte skillnaden riktigt på vanliga felregler och särskilda felregler i köplagen och konsumentköplagen. Om jag förstått det rätt så gäller särskilda när det handlar om befintligt skick? Är det inte väldigt svårt att bevisa det om det inte redan köps i utmärkt skick? Eller hur funkar det då

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilka felkategorier finns i svensk rätt? 

I svensk rätt finns det olika typer av felkategorier. De typiska felslagen indelas i faktiska fel, rättsliga fel och rådighetsfel. Jag kommer att redogöra kort för dessa kategorier. Senare ska jag också förklara vad man menar med ”befintligt skick”. 

Faktiska fel

Ett faktiskt fel är när en vara avviker från vad som parterna har avtalat om avseende varans fysiska karaktär. Till     exempel kan det handla om att varan har en annan färg, modell, märke eller storlek än vad som parterna har kommit överens om (17 § köplagen). Ett fel enligt regeln om befintligt skick hamnar därför under denna kategori av fel.  

Rättsliga fel 

Ett rättsligt fel är när en säljare säljer till köparen en vara som egentligen tillhör någon annan (41 § köplagen). Ett tydligt exempel är om någon skulle sälja till dig en stulen bil. 

Rådighetsfel

Ett rådighetsfel är när en vara inte får användas av köparen, därför att en myndighet har fattat beslut om att varan inte får nyttjas (17 § köplagen). 

Vad innebär regeln om befintligt skick?

Att en vara säljs i befintligt skick betyder egentligen att en vara säljs precis sådan som den är (19 § köplagen). Begreppet kan därför ses som säljarens friskrivning från ansvar och ju tydligare friskrivningen är av varans egenskaper, desto större är chansen att säljaren inte kan bli ansvarig för ett fel (NJA 2016 s. 237).   

Regeln tillämpas i princip alltid när en friskrivning finns med i ett köpeavtal med det syfte att sänka köparens förväntningar på varan. Förenklat kan man säga att en köpare inte kan ha lika höga förväntningar när en vara säljs i ”befintligt skick”. Det sagda betyder dock att även om en vara säljs i befintligt skick, så kan varan anses vara felaktig, om  

  1. varan avviker från uppgifter som säljaren har lämnat och som har påverkat köparen att köpa varan, eller 
  2. säljaren inte har informerat köparen om ett väsentligt förhållande som köparen borde känna till, eller 
  3. varan är i väsentligt sämre skick utifrån pris och  andra omständigheter (19 § köplagen).      

Även om en vara är i utmärkt skick men säljs i befintligt skick, så är det friskrivningen befintligt skick som gäller. För att befintligt skick ska gälla måste säljaren faktiskt sälja sin vara i befintligt skick. Om ingen av avtalsparterna kan visa vad som har avtalats, så bör en vara inte anses vara såld i befintligt skick, vilket styrker köparens position gentemot säljaren. Kan du däremot visa att den vara som du köpte såldes i befintligt skick, trots att varan egentligen är i utmärkt skick, så gäller säljarens friskrivning. Du kan trots friskrivningen kräva påföljder, om varan är felaktig.

Avslutande ord 

Tre typiska felkategorier finns i svensk rätt. Faktiska fel är när en vara avviker med hänsyn till dess fysiska karaktär. Rättsliga fel är när en vara som säljaren säljer inte ägs av säljaren. Rådighetsfel är när en vara inte får användas på grund av ett myndighetsbeslut. Att något säljs i befintligt skick kan liknas vid en friskrivning och används av en säljare när säljaren vill sänka köparens förväntningar på varans egenskaper. Varan kan ändå vara felaktig. Kan en säljare inte visa att varan har sålts i befintligt skick, så kommer denna friskrivning inte att gälla gentemot köparen. Om ert köpeavtal inte finns kan styrkas på något sätt, så blir det ganska svårt att bevisa köpets villkor.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”