Vilka brottsrekvisit har brottet ofredande?

FRÅGA
Vilka brottsrekvisit har brottet ofredande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som utgör ofredande i lagens mening.

Reglerna om ofredande finner du i 4 kap. 7 § Brottsbalken (nedan BrB) och precis som du antyder så ställer bestämmelsen upp en rad rekvisit som måste vara uppfyllda för att en gärning ska bedömas som ofredande.

Paragrafen lyder på följande sätt: Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Fysiskt antastande

För det första döms den som fysiskt antastar någon annan för ofredande. Detta omfattar handlingar av olika slag. Det kan bestå i att knuffa, sätta krokben eller slita i en persons kläder. Vidare krävs att gärningen varit ägnat att orsaka en kännbar fridskränkning. Med kännbar kränkning avses att agerandet måste ha varit ett angrepp på personens privata sfär. Den som utsätts för kränkningen behöver inte uppfatta angreppet. Detta betyder att angrepp på den fysiska sfären är straffbart även om personen inte uppfattar angreppet på grund av sömn eller medvetslöshet.

Störande och hänsynslöst beteende

Som ofredande räknas även störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. En skillnad gällande hänsynslöst beteende är att här krävs att den som utsätts för kränkningen också uppfattar angreppet. Även i detta fall måste beteendet vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Exempel på beteende är oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier.

Brottet ofredande omfattar såväl kontakter vid fysiska sammanträffanden men också kontakter via internet.

Avslutningsvis är det värt att notera att ofredande är subsidiärt i förhållande till andra brott i 4 kapitel BrB. En misshandel i lagens meningen utgörs alltid av ett fysiskt antastande. För att det ska bli tal om ofredande krävs därför att våldet inte är av så allvarlig karaktär att det kan bedömas som misshandel.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Mona Tayoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1233)
2021-10-28 Tränga sig före i kö, brottsligt?
2021-10-27 Oönskade besök i bostaden
2021-10-27 Är det olagligt att smygfilma någon under samlag?
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande

Alla besvarade frågor (96585)