Vilka brott visas i belastningsregister för arbete med barn och ungdomar?

2019-01-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Min fråga är om man vill jobba med barn och ungdomar i skola. Vissas då vapenbrott (ringa) i ens belastningsregister?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i lagen om belastningsregister och Skollagen.

Enligt 2 kap. 31§ Skollagen ska den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet, till den som erbjuder anställningen lämna ett registerutdrag enligt lagen om belastningsregister.

Enligt 9§ i lagen om belastningsregister har varje enskild person rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. I 9§ 2 st. p. 2 framgår att en enskild person som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret enligt bestämmelser i Skollagen. Ditt registerutdrags innehåll ska således vara begränsad.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister framgår vad ditt registerutdrag ska innehålla. I 22§ 3 st. framgår att för sådana registerutdrag som avses i 9§ 2 st. i lagen om belastningsregister, ska begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor. De brott som räknas upp är: mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.

Sammanfattningsvis är svaret är vapenbrott inte kommer visas i ditt registerutdrag. Denna information kan du också finna på Polisens webbsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2129)
2019-05-26 Skadestånd med anledning av brott och övergrepp i rättssak
2019-05-24 Kommer ett belastningsregister påverka mina möjligheter att få jobb?
2019-05-24 Kan man få bort uppgifter från belastningsregistret?
2019-05-23 Dömd för ringa narkotikabrott – kan min flickvän fortfarande arbeta som väktare?

Alla besvarade frågor (69295)