FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt25/01/2019

Vilka brott visas i belastningsregister för arbete med barn och ungdomar?

Hej! Min fråga är om man vill jobba med barn och ungdomar i skola. Vissas då

vapenbrott (ringa) i ens belastningsregister?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finner vi i lagen om belastningsregister och Skollagen.

Enligt 2 kap. 31§ Skollagen ska den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet, till den som erbjuder anställningen lämna ett registerutdrag enligt lagen om belastningsregister.

Enligt 9§ i lagen om belastningsregister har varje enskild person rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. I 9§ 2 st. p. 2 framgår att en enskild person som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret enligt bestämmelser i Skollagen. Ditt registerutdrags innehåll ska således vara begränsad.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister framgår vad ditt registerutdrag ska innehålla. I 22§ 3 st. framgår att för sådana registerutdrag som avses i 9§ 2 st. i lagen om belastningsregister, ska begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor. De brott som räknas upp är: mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.

Sammanfattningsvis är svaret är vapenbrott inte kommer visas i ditt registerutdrag. Denna information kan du också finna på Polisens webbsida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”