FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/11/2020

Vilka brott kan leda till livstidsfängelse

Hej! Vilka brott kan ge någon livstids fängelse och hur grova måste andra brott som normalt inte ger livstid vara för att det ska leda till livstid? Hur lång är förresten preskriptionstiden för brott som kan leda till livstids fängelse? Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga, jag kommer att dela upp frågan enligt följande.

Vilka brott kan ge livstid?

För att domstolen ska kunna döma till livstid, krävs att livstidsstraff är föreskrivet för det aktuella brottet enligt 26:1 Brottsbalken.

Brott som kan leda till fängelse på livstid redogörs för i (prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m.)

Livstids fängelse är föreskrivet för ett antal brott i brottsbalken; (listan går att hitta på lagen.nu)

Hur grova måste andra brott som normalt inte ger livstid vara för att det ska leda till livstid?

Det är väldigt svårt att svara på den frågan, eftersom kraven ser olika ut för olika brott, och det beror helt och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet, samt hur domstolen bedömer dessa. Tyvärr kan inte jag ge ett säkert svar om den frågan.

Hur lång är preskriptionstiden för brott som kan leda till livstids fängelse?

Reglerna om preskriptionstid finns i 35 kap 1 § Brb. 5:e punkten i den paragrafen reglerar preskriptionstid vid fängelse på livstid som har en preskriptionstid på 25 år. De brott som aldrig preskriberas framgår av 35 kap 2 § Brb. Dessa är

-mord eller dråp enligt 3 kap 1 eller 2 §

- våldtäkt eller grov våldtäkt enligt 6 kap 1 § första eller tredje stycket, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år

- våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn enligt 6 kap 4 §

- brott enligt 2 § första eller tredje stycket lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år.

- Folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse enligt 1, 2 § eller 11 § lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,

- Terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen om straff för terroristbrott, eller

- Försök till brott som avses i 1, 5 eller 6.

Den som inte har fyllt 21 kan aldrig dömas till livstid.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya AlwanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?