Vilka brott kan ha begåtts?

FRÅGA
Hej, en man som ville prata med om en händelse blockade upp hela vägen med bilen över rondellen så jag inte kunde köra ut, han sa att jag skulle ställa mig på parkeringen och jag vågade inget annat så de gjorde jag. Sen vevar jag ner rutan och sitter kvar i bilen. Han hoppar ut sin bil kommer fram till mig och försöker ta mina bil nycklar som sitter i låset, är de okej att göra så? Han började senare säga att jag inte hade alla hemma, att jag va trög. Han fick för min bil hur mycket han ville och började gunga den. Allting kändes fel han var otroligt hotfull och vädligt översittande mot mig som är 20 år yngre. Har han gjort något olagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om, och i sådant fall vilka, brott har begåtts i den situation du beskriver. De brott som skulle kunna vara aktuella i detta fall beskrivs nedan.

Olaga hot, 4 kap 5 § Brottsbalken
Om man hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid kan man dömas för olaga hot.

Hotet ska alltså innefatta ett hot om brottslig gärning som en annan person uppfattar som ett påstående om att brottet kommer att utföras. Det behöver inte vara hot om våld utan kan också röra sig om sådant som hot om exempelvis skadegörelse. Det ska tilläggas att även förtäckta hot, där den brottsliga gärningen på något sätt antyds kan utgöra sådant hot om brottslig gärning som avses.

Hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Här handlar det alltså om att hotet ska ha framstått eller varit ägnat att framstå som allvarligt menat. Bedömningen utgår här från den hotades synpunkt, gärningsmannens avsikter att verkställa hotet eller inte har ingen betydelse i detta avseende.


Ofredande, 4 kap 7 §, Brottsbalken
Om någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan man dömas för ofredande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

Brottet ofredande kan omfatta handlingar av skilda slag. Det kan vara sådant som att någon avsiktligt knuffar, eller sätter krokben för en annan person eller rycker och sliter i offrets kläder (blir det inte istället fråga om misshandel i dessa fall blir det alltså fråga om ofredande), att man ringer någon på nätterna eller annat hänsynslöst beteende.

För att en gärning ska kunna bli straffbar krävs det att det är fråga om gärningar som kan orsaka kännbara fridskränkningar. Alltså, att agerandet har utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad.


Förolämpning, 5 kap 2 § Brottsbalken
Om man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan och gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet kan man dömas för förolämpning.
Det som avses här är i första hand muntliga eller skriftliga yttranden, med det kan också vara sådant som obscena gester.
Vad gäller kravet på att gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet så behöver inte en kränkning uppkommit i det enskilda fallet utan det avgörande är istället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunde orsaka en kränkning av sådant slag (alltså för gemene man).


Sammanfattning
De ovan nämnda brotten är sådana som skulle kunna bli aktuella i ditt fall. Min rekommendation till dig att du tar kontakt med din närmaste polisstation om det är så att du skulle vilja göra en polisanmälan mot personen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1096)
2021-01-26 Hemfridsbrott eller olaga intrång
2021-01-26 Brottsligt att smygfilma under sex?
2021-01-24 Gränsdragning för ofredande
2021-01-24 Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?

Alla besvarade frågor (88497)