FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB19/03/2020

Vilka brott i 4 kap. BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling?

Vilka brott i 4 kap. BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling?

Ange lagrum vill jag ha svar på om det är möjligt och tackar för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stämpling till brott är endast straffbart i de fall det särskilt anges. Stämpling innebär att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen eller att någon försöker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den (23 kap. 2 § BrB). Vilka brott i 4 kap. BrB som är straffbara vid stämpling framgår av 4 kap. 10 § BrB.

Brotten i 4 kap. som är straffbara redan vid stämpling är:

- Människorov (4 kap. 1 §)
- Människohandel (4 kap. 1 a §)
- Människoexploatering (4 kap. 1 b §)
- Olaga frihetsberövande (4 kap. 2 §)
- Grovt olaga tvång (4 kap. 4 §)
- Äktenskapstvång (4 kap. 4 c §)
- Grovt olaga hot (4 kap. 5 §).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare