Vilka brott i 4 kap. BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling?

FRÅGA
Vilka brott i 4 kap. BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling?Ange lagrum vill jag ha svar på om det är möjligt och tackar för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stämpling till brott är endast straffbart i de fall det särskilt anges. Stämpling innebär att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen eller att någon försöker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den (23 kap. 2 § BrB). Vilka brott i 4 kap. BrB som är straffbara vid stämpling framgår av 4 kap. 10 § BrB.

Brotten i 4 kap. som är straffbara redan vid stämpling är:

- Människorov (4 kap. 1 §)
- Människohandel (4 kap. 1 a §)
- Människoexploatering (4 kap. 1 b §)
- Olaga frihetsberövande (4 kap. 2 §)
- Grovt olaga tvång (4 kap. 4 §)
- Äktenskapstvång (4 kap. 4 c §)
- Grovt olaga hot (4 kap. 5 §).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (914)
2020-03-31 Olagligt med smygfotografering?
2020-03-31 En makes våld mot fru och barn. Vad bör man göra?
2020-03-30 Är det ofredande att svara på ett meddelande när något bett mig sluta kontakta dem?
2020-03-29 När är det lagligt eller olagligt att spela in samtal?

Alla besvarade frågor (78707)