Vilka brott i 4 kap. BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling?

FRÅGA
Vilka brott i 4 kap. BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling?Ange lagrum vill jag ha svar på om det är möjligt och tackar för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Stämpling till brott är endast straffbart i de fall det särskilt anges. Stämpling innebär att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen eller att någon försöker anstifta någon annan eller åtar eller erbjuder sig att utföra den (23 kap. 2 § BrB). Vilka brott i 4 kap. BrB som är straffbara vid stämpling framgår av 4 kap. 10 § BrB.

Brotten i 4 kap. som är straffbara redan vid stämpling är:

- Människorov (4 kap. 1 §)
- Människohandel (4 kap. 1 a §)
- Människoexploatering (4 kap. 1 b §)
- Olaga frihetsberövande (4 kap. 2 §)
- Grovt olaga tvång (4 kap. 4 §)
- Äktenskapstvång (4 kap. 4 c §)
- Grovt olaga hot (4 kap. 5 §).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84173)