Vilka beviskrav krävs för åtal och fällande dom?

Hej jag och sambon blev osams i fyllan och jag skrek massa fylleljug om att ring polis etc så grannen ringde polis.Polis förhörde mej och jag fortsatte att fylle ljuga och sa att han slagit mej vilket han inte gjort. Dan efter nytt förhör med polis jag fortfarande full och arg och sa samma sak igen men sa samtidigt att de skulle lägga ner. Förundersökning inleds jag blir kallad till förhör nykter nu och talar om att det bará var fyllesnack. Men åklagaren har väckt åtal Jag hade inga skador heller eftersom inget våld har skett. Så nu undrar jag vad har åklagaren för bevis den har två vittnen som hört vårt bråk å mitt fylleskrik och den polis som jag ljög för.Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar kring vad som krävs för att åklagaren ska väcka åtal, vilka bevis som kan användas och hur denna situation kan bli i allmänhet. För att besvara detta finns regler i rättegångsbalken (RB).

Beviskrav för åtal och förundersökning

För att bla. samla in bevisning finns en förundersökningsplikt. Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott har förövats (RB 23 kap. 1 §). Om det finns anledning att anta att tex misshandel har skett ska alltså en förundersökning kring detta ske. Att det krävs "anledning att anta" är inte ett högt ställt beviskrav. Det måste föreligga en misstanke om ett konkret brott som ska grunda sig på någon sorts bevisning. Misstanken kan vara rätt vag och "anledning att anta" är ändå uppfyllt.

Du skriver att åklagaren har väckt åtal. Åklagare har en åtalsplikt. Åklagaren är alltså skyldig väcka åtal, när "tillräckliga skäl" föreligger (RB 20 kap. 6 §). "Tillräcklig skäl" är ett annat beviskrav, vilket är högre än "anledning att anta". Nu behöver brottet vara mer definierat och mer bevisning krävs. När det finns tillräckligt med bevisning ska åklagaren alltså väcka åtal mot den misstänkte. Då kan det tex räcka med vad grannarna har hört och vad som sagts under förhör.

I vissa fall kan åtal läggas ned om det finns grund att anta att tillräckliga skäl inte föreligger för den misstänktes skuld (RB 20 kap. 9 §).

Beviskrav för en fällande dom

Beviskraven för att åtal ska väckas och förundersökning ska inledas är alltså ganska lågt ställda. Men för att det sedan ska kunna bli en fällande dom är beviskravet mycket högre, ställt bortom rimlig tvivel. Domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt bortom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Eftersom vi har fri bevisprövning kan alla bevis användas, med vissa undantag. Men därför ska tex vad dina grannar säger bevisvärderas och användas i en eventuell rättegång.

Hoppas detta var vägledande kring dina funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo