FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt29/05/2020

Vilka åtgärder kan vidtas mot störande grannar?

Har grannar både över oss och bredvid oss som hasar möbler, är högljudda, klampar, hoppar, sparkar/studsar bollar både dag/kvällar och även nätter. Har kontaktat hyresvärd som inget gör åt saken, inte heller deras störningsjour. Varken jag eller min dotter på 6 månader får ro på förmiddag/em då studsande,hasande av möbler och klampandet stör hennes sömn och hon blir väckt. Sambon som jobbar dag och kväll får ingen ro när han kommer hem från jobbet 22:00 och knappt sömn. Då detta pågått i 3 år! Står snart inte ut det är psykiskt påfrestande för hela familjen! Har haft bekanta på besök som också hört detta. Vad finns det för hjälp för oss att få?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte vilken boendeform du har, alltså om det gäller en hyreslägenhet eller en bostadsrätt. I mitt svar har jag utgått ifrån att det rör sig om en hyresrätt. Skulle det vara så att du har en bostadsrätt hänvisar jag till 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Bedömningen enligt denna bestämmelse är i huvudsak liknande den som görs avseende hyresrätter, varmed du även i det fallet kan använda mitt svar för vägledning.

Störande grannar enligt Jordabalken

I hyresförhållanden är det 12 kap. Jordabalken (JB) som tillämpas.

Störningar regleras i 12 kap. 25 § JB. Bestämmelsen föreskriver att en hyresgäst inte får orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Störningarna måste utöver detta dessutom vara av den graden att de inte skäligen bör tålas av grannarna. Detta utgör således en bedömningsfråga.

Lindrigare störningar som får tålas av grannar kan anses utgöra sådana störningar som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus, exempelvis ljud från lekande barn. För att avgöra vart gränsen för godtagbar störning går får man normalt se till den allmänna uppfattningen. I denna bedömning beaktas därmed inte hyresgästernas individuella situation, så som exempelvis extra känslighet mot höga ljud eller att hyresgästen är nattarbetare och behöver sova under dagarna.

Vilka åtgärder finns det att tillgå?

Som utgångspunkt bör man kontakta sin hyresvärd, vilket framgår av din fråga att du redan har gjort. Det är nämligen hyresvärdens uppgift att ge tillsägelser samt att se till att störningarna upphör. Rättar sig inte grannarna efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar kan hyresvärden dessutom säga upp hyresavtalet enligt 12 kap. 42 § stycke 1 punkt 6 JB.

Från din fråga tolkar jag det som att din hyresvärd inte anser att störningarna är av den allvarlighetsgrad som är föreskriven i 25 §. Det alternativ som finns att tillgå är då att du själv driver ärendet i hyresnämnden. Skulle hyresnämnden göra den bedömningen att störningarna uppfyller förutsättningarna enligt 25 § kan de nämligen besluta att åtgärder ska vidtas. I detta fall kan du också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår.

Sammanfattning och rekommendationer

Då bedömningen av störningarnas allvarlighetsgrad är beroende från fall till fall kan jag inte uttala mig om dina chanser att driva ärendet i hyresnämnden. Min rekommendation är dock att kontakta Hyresgästföreningen om du är medlem där och fråga hur de bedömer din situation. De kan därefter ge dig råd om hur du bör driva ärendet vidare. I övrigt är det en fördel att föra en störningsloggbok så att du har ett bra underlag att påvisa i vilken omfattning störningarna förekommer.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare