Vilka åtgärder kan vidtas för att kräva återbetalning av ett privat lån?

Hej ! Jag har lånat ut pengar till en vän och nu han vägrar att betala tillbaka för att han säger att han har inget pengar på sitt konto men ändå jag har anmält honom till kronofogden. jag har lånat ut 157600kr till honom och nu problemet är att han vill inte jobba jag har försökt att hitta ett jobb för honom men jag märkte i slutet han vill inte jobba alls så frågan är om det finns nåt sett att jag får tillbaka mina pengar kan tänka mig betala för hjälpen .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Rätten att ingå avtal

I Sverige råder så kallad avtalsfrihet, vilket som utgångspunkt innebär att man har rätt att ingå avtal med vem som helst om vad som helst. Avtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Ett avtal blir giltigt oavsett om det utformas på ett papper eller om man har en överenskommelse rent muntligt. Således kan en skuld till en privatperson vara lika giltig som en skuld till en bank.


Finns ett skriftligt bevis på lånet?

Det finns emellertid en risk att låna ut pengar till någon annan, utan att försäkra sig om att man har ett skydd för att få tillbaka dem. Därför är det viktigt att dokumentera lånet. En vanlig invändning vid privata lån är nämligen att summan varit en gåva. Emellertid är det den som påstår att man fått en gåva som också måste bevisa det (NJA 2014 s. 364). Utan ett bevis på att låntagaren lånat pengar av långivaren, kan det bli svårt att utkräva en återbetalning. I det fall du har bevisning på att du lånat ut pengar, så kommer det vara till klar fördel i en eventuell framtida tvist. Sådant underlag kan vara skriftliga konversationer, både brevväxling och digitalt, en utskrift på en banköverföring eller ett hederligt skriftligt avtal. Fördel är dessutom om det framgår hur och när återbetalning ska ske.


Hur kan situationen hanteras?

Om en låntagare vägrar att betala tillbaka till långivaren trots att sista dagen för återbetalning av lånet passerat, kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, vilket jag tolkar det som att du har gjort. Om låntagaren, trots detta, skulle vägra att betala så kan ärendet lämnas till tingsrätten för en domstolstvist, där det kan fastställas att låntagaren är skyldig långivaren pengar och att låntagaren ska betala tillbaka motsvarande summa (33§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning)


Det är den som ansökt om betalningsföreläggande som ska begära att ärendet tas upp i tingsrätten. Denna begäran ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten inom fyra (4) veckor från den dag man underrättades om den andra partens bestridande om återbetalning, det vill säga från den dagen då man fick reda på att låntagaren inte kommer att betala tillbaka lånet (34§ Lag om betalningsföreläggande och handräckning) 


Sammanfattning

Sammanfattningsvis hanteras alltså en betalningsovilja av Kronofogden och i den mån låntagaren trots detta inte betalar kan tvisten föras vidare till domstol. Av central betydelse är som sagt också att det finns någon form av bevisning för att man lånat ut pengar till någon annan så att man kan styrka sin talan i rätten. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!


Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo