Vilka åtgärder kan man vidta vid störning från annan hyresgäst?

2020-07-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Min granne är störande och klampar mycket. De bor ovanpå. Jag har skickat brev och bad dem att försöka använda mjuka tofflor. Jag ville prata face to face men de vägrar öppna dörr. Har pratat med störningsjouren men de kan inte komma för att avlyssna. är verkligen trött. Vad kan jag göra? jag bor i en hyresrätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du bor i en hyresrätt och frågan rör hyresförhållanden blir 12 kap. Jordabalken (JB) som blir aktuell.

Vid användningen av hyreslägenheten får inte hyresgästen störa sina grannar i omgivningen. Störningarna får inte vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön, 12 kap. 25 § 1 st JB. Observera dock att det inte är alla störningar som omfattas av regeln. En hyresgäst måste acceptera och tåla vissa lindriga störningar i ett flerfamiljshus.

Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta social- nämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna, 12 kap. 25 § 2 st JB. Jag tycker att ditt nästa steg, eftersom du försökt att prata med dom och ringa störningsjouren, bör vara att kontakta hyresvärden så att denne kan påtala störningen för hyresgästerna, och så att störningarna förhoppningsvis upphör. Om hyresgästerna inte rättar sig efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar, kan hyresvärden säga upp hyresavtalet 12 kap. 42 § 1 st p 9 JB.

Om hyresvärden inte är behjälplig kan du vända dig till hyresnämnden med en ansökan om åtgärdsföreläggande. Det kan då vara bra att ha någon form av bevisning för att störningarna sker och som styrker ditt påstående. Är du medlem hos Hyresgästföreningen kan du även kontakta dom för att få hjälp i ärendet.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1896)
2021-03-03 Förbud mot rökning utanför hyreshus
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?

Alla besvarade frågor (89873)