Vilka ärver när det både finns gemensamma barn och särkullbarn?

Vi är ett gift par och har 2 barn i äktenskapet. Min man och jag har varsitt barn utanför äktenskapet s k "särkullebarn". Om jag eller min make dör först hur ärver vi efter varandra och särkullebarnen och våra gemensamma barn?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som ärver när du eller din make dör. Hur själva arvsordningen ser ut. Arvsordningen regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Enligt den legala arvsordningen ärver bröstarvingar till den avlidna. Det vill säga barnen till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att ditt barn från tidigare alltså inte kommer att ärva av din make och din makes barn från tidigare kommer inte att ärva från dig.

Om du dör först kommer alltså dina 3 barn att ärva dig (de 2 gemensamma barnen och ditt barn från tidigare), och om din make dör först kommer din makes 3 barn ( de 2 gemensamma barnen och din makes barn från tidigare) att ärva (2 kap. 1 § ÄB).

Dock så ärver den efterlevande make/maka framför gemensamma barn med fri förfogande rätt. Vilket innebär att de gemensamma barn får vänta på sitt arv från den föräldern som dör först. De barnen kommer då ha rätt till efterarv (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv från sin förälder direkt och måste inte vänta på något efterarv (3 kap. 1 § ÄB). Det vill säga ärver direkt när särkullbarnens förälder dör.

Vidare så har en efterlevande make/maka rätt till ett belopp om 4 gånger prisbasbeloppet, den så kallad basbeloppsregeln. Vilket innebär att om den efterlevande maken/makan inte har ett värde på 4 gånger prisbasbeloppet i egendom (här räknas giftorättsgods vid bodelningen, enskildegendom och i detta fall arvslotten från de 2 gemensamma barnen med). Så kommer resterande del, för att nå upp till 4 gånger prisbasbeloppet att tas från den arvslotten som särkullbarnet har rätt till. Särkullbarnet kommer då inte att få hela eller delar av sitt arv direkt. Särkullbarnet har då rätt till efterarv. Dock så blir bara denna regel bara aktuell om den efterlevande make/makans egendom inte når upp till ett värde på 4 gånger prisbasbeloppet (3 kap. 1 § ÄB).

Så om du skulle dö kommer din make att ärva de arvslotter som era gemensamma barn skulle ha ärvt, barnen kommer att få vänta på efterarv av dig som fördelas när din make också har avlidit. Ditt barn från tidigare äktenskap kommer att ärva av dig direkt, och få ut sin arvslott direkt när du dör. Tvärt om, om det är din make som dör först. Då ärver du av din make med fri förfogande rätt den del som era gemensamma barn skulle ha ärvt. Medans din makes särkullbarn ärver direkt av din make och får ut sin arvslott direkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo