Vilka ärver fastigheten?

2021-07-02 i Arvsordning
FRÅGA
Ett gift par med två vuxna barn äger en fastighet. Det ena vuxna barnet har avlidit och har ett barn. Det andra vuxna barnet som lever har tre barn. När det gifta paret avlider; vilka ärver fastigheten?
SVAR

Hej

Tack för att du skickar ditt svar till Lawline!

I och med att frågan handlar om arv är den relevanta lagen ärvdabalken (ÄB). Jag förutsätter i min bedömning att ett testamente inte finns.

Hur fungerar arv?

Utgångspunkten är att arv bygger på släktskap och det finns tre kategorier för släktingars arvsrätt:

Den första arvsklassen inkluderar arvlåtarens (den avlidnes) bröstarvingar, alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. (2 kap 1 § ÄB).Den andra arvsklassen inkluderar arvlåtarens föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB)Den tredje arvsklasseninkluderar arvlåtarens far- och morföräldrar samt deras barn (alltså arvlåtarens eventuella faster/farbror och moster/morbror) (2 kap. 3 § ÄB)

Alla grenar inom en arvsklass ska ha lika stor lott, alltså ärva en lika stor del av arvlåtarens tillgångar. Denna princip kallas stirpalgrundsatsen.

En förutsättning för att kunna ärva något är att arvtagaren (den som ska få arv) ska vara vid liv vid arvlåtarens (den som ska ge arv) död.

Vad händer om en arvinge har avlidit?

I detta fall har en av arvlåtarens barn avlidit, och därför använder man sig av principen istadarätten. Denna säger att om en arvinge avlidit träder dennes arvingar i dennes ställe. Jag ska ge ett exempel på detta:

Anna avled 2019 och efterlämnade ingen make. Anna hade två barn, Bertil och Camilla. Camilla avled 2017 och efterlämnade två barn, Dennis och Erik. När Anna dör ska hennes kvarlåtenskap (tillgångarna som är kvar efter hennes död) delas lika mellan Bertil och Camilla. Kvarlåtenskapen var 100 000 kr, vilket innebär att Bertil och Camilla ärver 50 000 kr var. Då Camilla avled innan Anna kan hon inte ärva och Dennis och Erik träder istället in i hennes plats. Dennis och Erik får då dela Camillas andel lika mellan sig. Annas kvarlåtenskap fördelas alltså genom att:

50 000 kr (½ av kvarlåtenskapet) ärvs av Bertil 25 000 kr (¼ av kvarlåtrnskapet - 50 000 kr / 2 barn) ärvs av Dennis25 000 kr (¼ av kvarlåtrnskapet - 50 000 kr / 2 barn) ärvs av Erik

Vem ärver fastigheten?

Sammanfattningsvis är det till en början parets barn som ärver tillgångarna (bl.a. fastigheten) med ½ var. I och med att en av barnen har avlidit innan paret ska dennes andel fördelas lika mellan dennes barn (alltså parets barnbarn). Barnbarnen ska alltså få 1/6 var av fastigheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96475)