Vilka arbetsuppgifter får en 17-åring ha?

Får en 17 åring exempelvis arbeta ensam i en hälsokostbutik? Öppna och stänga själv? Vi hanterar väldigt lite kontanter men dock så finns där kontanter.

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi kika in i Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1996:1) och Arbetsskyddstyrelsens kungörelse om ensamarbete (AFS 1982:).

17-åringen betraktas givetvis som minderårig

17-åringen betraktas först och främst som minderårig, med tanke på att denne är under 18 år (AML 5 kap 1 §). Huvudregeln är att en minderårig inte får anlitas för arbete som medför risk för olycksfall, överansträngning eller som skulle kunna innebära en skadlig inverkan på dennes hälsa eller utveckling (AML 5 kap 3 §)

En riskbedömning måste alltid göras när ungdomar anställs

Inledningsvis så måste arbetsgivaren alltid göra en riskbedömning när ungdomar ska anställas. Hänsyn ska då, bland annat, tas till fysisk och psykisk mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Det ska också bedömas om arbetet på något vis kan anses innebära ett stort ansvarstagande eller om det kan klassas som "fysiskt eller psykiskt tungt". Ett exempel på en psykiskt tung uppgift är att hantera pengar, oavsett om det är i en liten mängd eller ej (AFS 1996:1 4 §).

Minderåriga får inte arbete ensamma på riskfyllda arbeten

När det kommer till arbeten som kan klassas som riskfyllda, så får en minderårig person inte arbeta ensam. Du skriver att butiken hanterar kontanter, om än i en liten mängd sådan. Vid arbeten där pengar hanteras så finns det dock alltid en risk för rån, vilket är något som man inte ser lätt på i sammanhang liksom dessa (AML 5 kap 3 §, AFS 1982:3 6-7 §). Utgångspunkten är därför att minderåriga inte får lämnas ensamma att utföra ett arbete där kontanter hanteras, och detta gäller självklart också för 17-åringen.

Det är dessutom viktigt att veta att det ska finnas rutiner för hur handledning och introduktion av en minderårig ska gå till. 17-åringen ska på arbetsplatsen hela tiden ha tillgång till en handledare som denne kan ställa frågor till och få stöttning av. Den minderårige ska också förses med en ordentlig introduktion, och det är speciellt att gå igenom säkerhetsinformation och liknande vid detta tillfälle.

Huruvida 17-åringen för öppna och stänga butiken kan t.ex. bero på vilka tider det ska göras på

Vid frågan om en minderårig får öppna och stänga butiken själv, så har jag inte funnit något som uttryckligen förbjuder detta. Arbetsgivaren har dock en skyldighet att utföra en riskbedömning (vilket jag tidigare har nämnt). Detta för att kunna kartlägga eventuella risker, planera lämpliga åtgärder och i övrigt fundera över vad som kan anses vara lämpliga arbetsuppgifter för 17-åringen. För att avgöra om den minderåriga själv ska få öppna och stänga butiken, så bör man exempelvis se till de tider då butiken öppnar och stänger. Arbete vid kvällsöppna butiker kan exempelvis innebära en risk för överfall. Butikens läge och förbindelserna dit skulle möjligtvis också kunna spela roll. Det är med andra ord upp till arbetsgivaren att avgöra om 17-åringen är mogen för de aktuella arbetsuppgifterna.

Sammanfattningsvis så beror alltså svaret på frågan om en minderårig själv får öppna och stänga en butik på den riskbedömning som görs och arbetsgivarens beslut. 17-åringen får dock antagligen inte arbeta ensam i butiken då det förekommer kontanter där. Jag skulle dock rekommendera dig att ta kontakt med Arbetsmiljöverket angående din fråga, för att vara på den säkra sidan. De besvarar frågor om arbetsmiljö via telefonrådgivning, och är experter på kluriga frågor liksom dessa.

Tills vidare så hoppas jag dock att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo