Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?

FRÅGA
Hej, vad hände om jag säger upp en person som varit anställd på mitt företag i ungefär 20 år, han är en av de som varit anställd längst på företaget och jag skulle då bryta mot LAS. Vad blir konsekvenserna för mig som företagare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare måste det finnas saklig grund. Saklig grund brukar sägas föreligga antingen vid arbetsbrist eller om det finns personliga skäl hänförbara till den enskilde arbetstagaren (se vidare 7 § LAS).

Om en arbetstagare sägs upp på otillåtna grunder kan uppsägningen ogiltigförklaras på yrkande av arbetstagaren (se 34 § första stycket LAS). Därtill kan arbetstagaren kräva skadestånd, både ekonomiskt skadestånd och allmänt skadestånd (se vidare 38 § LAS). Allmänt skadestånd tar sikte på den kränkning som lagbrottet har inneburit för arbetstagaren.

Observera dock att en ogiltigförklaring av en uppsägning inte kan komma ifråga om den felaktiga uppsägningen beror på att arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna, oavsett om turordningsreglerna följer av 22 § LAS eller av ett kollektivavtal. Detta framgår av 34 § första stycket LAS. Vid ett turordningsbrott är skadestånd den enda möjliga sanktionen som kan drabba arbetsgivaren.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96482)