Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?

FRÅGA
Hej, vad hände om jag säger upp en person som varit anställd på mitt företag i ungefär 20 år, han är en av de som varit anställd längst på företaget och jag skulle då bryta mot LAS. Vad blir konsekvenserna för mig som företagare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare måste det finnas saklig grund. Saklig grund brukar sägas föreligga antingen vid arbetsbrist eller om det finns personliga skäl hänförbara till den enskilde arbetstagaren (se vidare 7 § LAS).

Om en arbetstagare sägs upp på otillåtna grunder kan uppsägningen ogiltigförklaras på yrkande av arbetstagaren (se 34 § första stycket LAS). Därtill kan arbetstagaren kräva skadestånd, både ekonomiskt skadestånd och allmänt skadestånd (se vidare 38 § LAS). Allmänt skadestånd tar sikte på den kränkning som lagbrottet har inneburit för arbetstagaren.

Observera dock att en ogiltigförklaring av en uppsägning inte kan komma ifråga om den felaktiga uppsägningen beror på att arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna, oavsett om turordningsreglerna följer av 22 § LAS eller av ett kollektivavtal. Detta framgår av 34 § första stycket LAS. Vid ett turordningsbrott är skadestånd den enda möjliga sanktionen som kan drabba arbetsgivaren.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1771)
2021-05-09 Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist om jag är sjukskriven? Vad kan jag ställa för krav på arbetsgivaren i så fall?
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning

Alla besvarade frågor (92130)