Videofilma granne med drönare

FRÅGA
Är det lagligt att filma in med hjälp av drönare igenom fönstret för att kolla vad grannen gör?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom en lag som trädde i kraft den 1 juli 2013 infördes ett nytt brott i 4 kap. 6 a § brottsbalken (här), nämligen kränkande fotografering. Den som olovligen och i hemlighet använder ett tekniskt hjälpmedel för att ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad har gjort sig skyldig till brottet och kan enligt denna brottsbestämmelse dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Trots att brottet har fått beteckningen kränkande fotografering omfattar det inte endast upptagning av fotografier och andra stillbilder, utan även upptagning av rörliga bilder; exempelvis film. Den som använder en drönare för att i smyg filma sin granne i dennas hem torde därmed normalt sett göra sig skyldig till detta brott.

Ett undantag i brottsbestämmelsen finns för fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Detta undantag är dock framför allt tänkt att skydda massmedias rätt att behandla och påtala offentliga missförhållanden och kan därmed i normalfallet knappast befria en smygfilmande granne från straffansvar.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll