FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/05/2022

videofilm av trafikbrott

Fler och fler cyklister använder actionkamera på sin cykel för att dokumentera sin färd ex. till och från arbetet eller träningsrundan. Om ett trafikbrott filmas klart och tydligt och cyklisten bestämmer sig för att anmäla detta, hur går det till i svenska rättsmaskineriet? - Blir anmälaren kallad till förhör eller dylikt? (Kanske skillnad på kollision och rödljuskörning). - Jag antar att det inte är vanligt förekommande i Sverige? (Har sett att det förekommer utomlands, bl.a. i Storbritannien där denna typ av brott verkligen beivras. Rödljuskörning, anv. av mobiltelefon samt trafikregelbrott). I de flesta fall löser sig situationer med ögonkontakt och ömsesidigt hänsynstagande. Det finns dock förare (bilister OCH cyklister) som inte har respekt för vare sig sin egen eller andra trafikanters säkerhet... 

Lawline svarar

  Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Om en cyklist eller annan trafikant uppmärksammar ett trafikbrott, kan denne polisanmäla händelsen. Den personen skulle troligtvis höras som vittne om denne har sett något själv, och annars kan denne såklart ge in videofilmen som underlag för anmälan. Efter upptagen anmälan och förhöret, kommer polisen vidare avgöra om något brott har begåtts och om det kan styrkas och om gärningspersonen kan identifieras. Om så är fallet, skulle förmodligen gärningspersonen kallas för att höras om saken. Gäller det trafikbrott i form av penningböter, så som hastighetsöverträdelser, bilbältesförseelser, hållit i mobiltelefon och liknande, så kan polisen utfärda ett så kallat kontorsföreläggande, böter, till den misstänkte som denne antingen kan godkänna eller inte. Om denne inte godkänns, redovisas ärendet till åklagaren som väcker åtal vid domstol. Om det kommer så långt och det blir huvudförhandling, kan anmälaren komma att bli kallad som vittne i domstol för att berätta vad denne har sett. Finns det en videofilm kan åklagaren också åberopa den som bevisning i domstol. Det finns som utgångspunkt inga regler i domstol om vilka bevis som får åberopas och inte. 

Som du säger förekommer det att både cyklister, men även en del bilister, har en monterad kamera på sitt fordon. Om en person fångar ett trafikbrott på en sådan inspelning, kan den personen anmäla detta till polisen och komma att avhöras hos polisen, och den kan också ge in filmen till dem. Det finns vissa regler som ger polisen rätt att begära att få ut en sådan film även om innehavaren inte självmant anmäler och lämnar in filmen, men dessa reglera präglas av proportionalitet och det ska mycket till för att polisen skulle göra det, speciellt för mindre allvarliga brott så som trafikbrottslighet. Men det förutsätter såklart att polisen vet att en sådan film finns. 

Jag hoppas du fått något svar på dina frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”