FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/04/2017

Vid vilken tidpunkt huset skall värderas vid bodelning

Hej

Jag och min fru ska skiljas och och vi är inte riktigt överens om värderingen om huset.

Vi gjorde en värdering av huset i somras och då diffade det mellan 3,8-5 milj.

Pga av olika skäl så ska vi göra bodelningen troligtvis i maj.

Nu har vi gjort nya värderingar och värderingarna har gått upp ca 8-10%

Min fråga är ,när ska värderingen på huset räknas ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bodelning skall upprättas av båda makarna tillsammans och skall vid äktenskapsskillnad ske efter det att äktenskapet har upplösts, Äktenskapsbalken 9 kap. 4 §. Bodelningen skall vara skriftlig och underskriven av er båda, Äktenskapsbalken 9 kap. 5 §. Bodelningshandlingen kan ni sedan registrera på skatteverket. Eftersom bodelningen utgör ett avtal så är ni fria att utforma denna som ni önskar. När det gäller värderingen av tillgångarna som skall ingå i bodelningen så skall tillgångar vars värde förändras över tid, som exempelvis en fastighet, värderas så nära bodelningen som möjligt. Från värdet på fastigheter skall dras av beräknad skatt samt kostnad för mäklararvode m.m. som kan följa vid en framtida försäljning.

Men vad jag förstår är du och din fru inte överens om hur huset skall värderas. Den möjlighet som då finns om du och din fru inte kan komma överens om hur tillgångarna skall värderas eller fördelas mellan er så kan ni hos tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare, Äktenskapsbalken 17 kap. 1 §. En bodelningsförrättare är för det mesta en advokat som fattar beslut om vilka tillgångar som skall ingå i bodelningen, hur dessa tillgångar skall värderas samt hur tillgångarna skall fördelas mellan er. Även om ena maken skulle motsätta sig att en bodelningsförrättare utses av tingsrätten så kommer ändå tingsrätten att fatta beslut om förordnande av bodelningsförrättare.

En ansökan om bodelningsförrättare skall ges in till tingsrätten och ansökningsavgiften uppgår till 900 kronor, vilken betalas vid samtidigt som ansökan görs.

Skulle ni vara missnöjda med det beslut som bodelningsförrättaren fattar så finns det möjlighet för er att väcka talan hos tingsrätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000