Vid vilken hastighetsöverträdelse blir körkortet återkallat på en 50-väg?

2020-05-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, jag körde i 72 på en 50 väg häromdagen och fick böter på 3200, vilket är förståeligt. Me min fråga är om de kommer att dra in körkortet? De sa ingenting om att de skulle ta det när jag blev stannad.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Körkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande.

Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Vid körkortsåterkallelse bestäms en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det vill säga spärrtid (5 kap. 6 § 1 st. körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. I normalfallet blir påföljden en varning vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 30 km/h. I vissa fall kan det vara tillräckligt med en varning även om hastigheten överskrids med mer än 30 km/h, en bedömning måste dock göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 50 km/h, din hastighetsöverträdelse motsvarande alltså 22 km/h. Vanligen blir påföljden för det dels böter, som du redan har fått, och dels endast en varning, förutsatt att du inte fått en varning eller haft körkortet återkallat inom en tvåårsperiod från den här fortkörningen.

Om du inom en period om två år efter varningen blir tagen för fortkörning som ej är ringa görs en hårdare bedömning och ditt körkort kan då återkallas. Återkallelse kan även ske om du inom perioden åker fast för flera ringa fortkörningar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1076)
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?
2021-01-10 När har polisen rätt att återkalla ditt körkort?
2021-01-06 Kan jag bli av med körkortet om jag kört 154.3 km/h på en 110 väg?

Alla besvarade frågor (88087)