Vid vilken hastighet sker körkortsingripande och vad ska jag skriva i yttrandet till Transportstyrelsen?

2019-06-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag blev stoppad av polis när jag körde 126 km/h på 100-väg. Fick 3000 kr i böter. Nu vill Transportstyrelsen ge mig en varning på körkortet. Varför? Jag trodde körkortsingripande skedde först vid 30 km/h över tillåten hastighet. De vill också att jag yttrar mig. Vad kan jag säga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som reglerar möjligheterna till körkortsingripande är körkortslagen. Ett körkort ska bland annat återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Vid körkortsåterkallelse ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, en s.k. spärrtid (5 kap. 6 § första stycket körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Varning eller återkallelse

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning att överskrida högsta tillåtna hastighet med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. I ditt fall innebär det att upp till 124 km/h på en 100-sträcka skulle utgöra ringa fortkörning. Överskridande av hastighetsbegränsningen med mer än 25 km/h utgör ej ringa fortkörning och kan medföra körkortsingripande. I normalfallet utdelas det en varning vid 25-30 km/h över tillåten hastighet och körkortet återkallas om den tillåtna hastigheten överskrids med mer än 30 km/h. I vissa fall kan det vara tillräckligt med en varning även om hastigheten överskrids med mer än 30 km/h, en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Innebörden av en varning

Varning är den mildast formen av körkortsingripande och är att likställa med en anmärkning/anteckning om att din lämplighet att inneha körkort kan ifrågasättas om du inte bättrar dig. Enligt praxis utdelas i regel inte en ny varning inom två år, vilket innebär att om du inom en period om två år utför ytterligare en fortkörning som ej är ringa görs en hårdare bedömning och ditt körkort återkallas. Återkallelse kan även ske om du inom perioden åker fast för flera ringa fortkörningar.

Sammanfattning och råd

Det finns en uppfattning bland folk att det går att överskrida högsta tillåtna hastighet med upp till 30 km/h innan körkortsingripande aktualiseras, vilket är en sanning med modifikation. Körkortsingripande kan ske om en hastighetsöverträdelse ses som ej ringa, men även om körkortshavaren vid upprepade tillfällen begår ringa hastighetsöverträdelser.

Överträdelse med över 25 km/h på en sträcka med 40km/h eller mer räknas som ej ringa fortkörning varför körkortsingripande aktualiseras. I normalfallet utdelas det dock endast en varning vid en överträdelse mellan 25-30 km/h. Varningen innebär att om du inom en tidsperiod om två år begår ytterligare fortkörningar som är ej ringa kommer ditt körkort sannolikt att återkallas. Även om du begår flertalet ringa fortkörningar kan en återkallelse ske.

Din möjlighet att yttra dig är för att Transportstyrelsen ska väga in det i sitt beslut avseende om varning ska utdelas eller ej. En varning är en inte särskilt ingripande åtgärd (då du får behålla körkortet, det är endast om du fortsätter bryta mot hastighetsreglerna som återkallelse sker) varför det är svårt att motivera att sådan ej ska ges. Samma möjlighet till yttrande finns även vid återkallelse av körkort, då det ibland finns möjlighet att motivera att en varning ska ges istället för återkallelse, om körkortshavaren t.ex. behöver körkortet för sitt arbete.

Om det finns några särskilda skäl till överträdelsen av hastighetsgränsen tycker jag du ska nämna det i ditt yttrande. Däremot är det väldigt svårt att få Transportstyrelsen att inte utfärda någon varning då det är det vanliga enligt praxis och det inte är en särskilt ingripande åtgärd. Om Transportstyrelsen endast föreslår en varning och du inte vill yttra dig har du inte heller någon skyldighet att göra så och varningen kommer att utdelas.

Om något är oklart i svaret eller du behöver hjälp av en jurist på Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (725)
2020-05-31 Indraget körkort vid olovlig körning eller vårdslöshet i trafik?
2020-05-31 Får man köra bil om man har en förlamad arm?
2020-05-31 Medicinska hinder mot att ta körkort
2020-05-30 Återkallelse av körkort under prövotiden

Alla besvarade frågor (80587)