Vid påbörjat avtjänande av fängelsestraff, när finns det möjlighet att få fotboja istället?

2020-04-17 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har en vän som är dömd för grovt narkotika brott och fick 5 år 6 månader, det jag undrar är när kan han ansöka om fotboja? Han har suttit redan 1 år 6 månader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag först att gå igenom lite allmänna bestämmelser för att sedan gå igenom din väns situation. Ett kortfattat svar på din fråga finns under rubriken "Sammanfattning". I mitt svar kommer jag hänvisa till fängelselag (2010:610), nedan kallad FäL.

Allmänt

För de som fått fängelsestraff finns bestämmelser om så kallade särskilda utslussningsåtgärder. Dessa är åtgärder som kan användas för att en person som sitter i fängelse lättare ska kunna anpassa sig till samhället (11 kapitlet 1 § FäL). Åtgärderna är:

• Frigång, vilket innebär att den intagne under dagtid utför arbete, får vård eller utbildar sig utanför fängelset (11 kapitlet 2 § FäL).

• Vårdvistelse, vilket innebär att den intagne får bo på ett särskilt hem för att t.ex. behandla ett missbruk (11 kapitlet 3 § FäL).

• Halvvägshus, vilket innebär att den intagne bor i ett hem som är särskilt anpassat för att ge den intagne särskilt stöd och tillsyn. Kriminalvården kontrollerar sådana hem (11 kapitlet 4 § FäL).

• Utökad frigång, vilket innebär att den intagne under kontrollerade former får avtjäna sitt straff i den egna bostaden (11 kapitlet 5 § FäL). Utökad frigång är den utslussningsåtgärd som innebär att den intagna personen istället avtjänar sitt straff med fotboja. Jag ska förklara detta närmare nedan.

Utökad frigång/fotboja

Så kallad utökad frigång innebär att den intagne kan avtjäna sitt fängelsestraff under kontrollerade former i sin bostad. Sådana kontrollerade former är t.ex. att personen inte får lämna hemmet under vissa tider, vilket i sin tur kontrolleras med en fotboja (11 kapitlet 6 § första stycket FäL).

De allmänna reglerna gällande utökad frigång är att frigången får beviljas om:

• Minst halva strafftiden har avtjänats,

• Det inte finns någon risk för att den intagne kommer begå brott, undandra sig att fullfölja straffet eller på annat sätt missköta sig

• Den intagne har tillgång till bostad (bostaden måste godkännas av kriminalvården), och

• Den intagne utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller särskilt anordnad verksamhet (11 kapitlet 5 § andra stycket FäL).

Ovan bestämmelser gäller dock bara om fängelsestraffet är bestämt till under fyra år. I din väns fall gäller andra regler eftersom hans fängelsetid uppgår till 5 år och 6 månader. I stället för bestämmelserna ovan så gäller då särskilda villkor för de särskilda utslussningsåtgärderna (däribland utökad frigång/fotboja) som bestäms individuellt för varje person (1 kapitlet 7 § första stycket tredje punkten FäL).

Dessa särskilda villkor ska ha bestämts när din väns fängelsestraff började. Det är dessa villkor som bestämmer hur, när och om din vän kan få någon av de särskilda utslussningsåtgärderna. Om din vän har möjlighet att få fotboja och i så fall när detta kan ske ska alltså stå i villkoren (1 kapitlet 8 § FäL).

Villkoren kan omprövas på initiativ av kriminalvården eller av den intagne själv. Din vän skulle alltså kunna begära att får en omprövning av villkoren för att ändra villkoren i positiv riktning. En grund för att få bättre villkor kan t.ex. vara att din vän har skött sig väl under fängelsetiden.

Kriminalvårdens beslut om de särskilda villkoren kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (14 kapitlet 1 § FäL).

Sammanfattning

Om det är så att din vän kan få avtjäna sitt straff med fotboja så finns bestämmelser om det i särskilda villkor. Dessa villkor ska ha bestämts när din vän påbörjade sitt fängelsestraff. Villkoren kan omprövas på initiativ av din vän. Skäl för att ändra villkoren i positiv riktning (alltså ändra till att din vän får ansöka om fotboja alternativt har möjlighet att få fotboja tidigare under straffet) kan föreligga om din vän t.ex. har skött sig väl under sin fängelsetid. Skulle din vän få ett beslut om villkor och din vän inte är nöjd kan beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Hoppas du fått svar på din fråga, vid fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1374)
2020-11-29 hur kan man sänka sitt straff?
2020-11-29 straff för innehav av airsoft-vapen
2020-11-28 Är det olagligt att säga n-ordet?
2020-11-28 Fråga om påföljd

Alla besvarade frågor (86576)