Vid bodelning ska den överlåtande partnern kompensera den övertagande partnern för skatt på medföljande uppskovsbelopp.

2017-09-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej, jag genomgick bodelning med bodelningsförättare juni 2016. Nu har jag fått ett meddelande från skatteverket där om bostadsrätten. Jag köpte ut partnern från lägenheten. i beräkningen av bodelningslikviden från förrättaren står det: att jag ska ta över lånen, så de avräknas bostadens pris, sedan avräknas mäklararv, sedan latent vinstskatt, sedan skatten på beviljat uppskov. Summan som då blev delades i 2, och jag betalade honom hälften som bodelningslikvid. Min fråga nu är detta om skatten på beviljat uppskov(från tidigare boende)... här förstår jag inte. Jag har alltså fått ta över hela uppskovet och det rullar med, men varför var det då med i beräkningen om bodelningslikvid? Den summan som förrättaren räknat ut som sedan delades, och jag betalade hälften till honom, där är ju skatten på beviljat uppskov medräknad? Det står 22/30*summan, 30%summan = det som sedan delades i 2.Hoppas ni kan svara för jag förstår inte alls tyvärr...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna förklara situationen så utförligt som möjligt krävs tillgång till själva beräkningen. Jag gör emellertid mitt bästa för att förklara hur det blir med uppskovet. Förblir frågan oklar är du välkommen att återkomma med detaljer om beräkningen av bodelningslikviden från förrättaren.

Vad som händer vid en bodelning, när den ena partnern köper ut den andre, är (förenklat uttryckt) att den som får betalar till den som ger den vinst som den andre skulle ha gjort hade bostaden sålts vid bodelningens tidpunkt. En viktig skillnad i ert fall är att en försäljning utgör en avyttring i lagens mening, vilket innebär att uppskovet borde ha återförts till beskattning, medan en bodelning inte gör det. En konsekvens av detta är att den förvärvande partnern får en latent skatteskuld som den överlåtande partnern måste kompensera för.

Hur blir en sådan kompensering aktuell i praktiken?

Det verkar som om förrättaren, i ert fall, har räknat som följande: du, som köper ut din partner, borde ha betalat din partners andel av vinsten vid en hypotetisk försäljning av bostaden. Detta omfattar bostadens värde minus de övertagande lånen ökade med kostnaderna (t.ex. mäklararvode). På grund av att det finns ett uppskovsbelopp som du övertar vid bodelningen, bör din partners vinst dessutom minskas med hans eller hennes andel av skatten (som du ska betala vid en eventuell försäljning) på uppskovsbeloppet: därför misstänker jag att förrättaren räknar av den delen från din partners andel, för att den minskningen ska utgöra din kompensation för övertagande av bostaden.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?