FrågaFAMILJERÄTTAdoption26/01/2020

Vi har inseminerat hemma – hur ska jag göra för att kunna adoptera barnet?

Jag är kvinna och registrerad partner med henne. Vi har inseminerat hemma med spermier som vi fått av en god vän. Jag vill adoptera barnet. Vår vän är villig att erkänna sig som far men hur går man till väga för att jag ska kunna adoptera barnet så att han frånkommer allt som har med arv och den biten att göra, alltså han ska inte behöva vara inblanda mer och barnet ska bli mitt och min partners. Vem kontaktar man och behöver man fylla i några blanketter osv.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så undrar du hur ska ni gå till väga för att du ska kunna adoptera barnet som din partner bär, så att barnet blir ditt och din partners gemensamma barn.

Jag tolkar det du har skrivit som att det är din partner som är gravid med barnet som ni väntar.

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB) i mitt svar.


Specialreglerna för föräldraskap vid insemination gäller inte vid heminsemination

De lagregler som specifikt rör föräldraskap vid insemination gäller inte i ert fall, eftersom ni har inseminerat hemma. Just de reglerna omfattar nämligen bara insemination som görs inom vården (se till exempel 1 kap. 9 § FB).

Däremot gäller de övriga lagreglerna om föräldraskap som vanligt. Därför kommer ni att behöva göra precis så som du har beskrivit i din fråga: först får er vän bekräfta faderskapet till barnet och därefter kan du ansöka om att få adoptera det.


Socialnämnden kommer att utreda vem som är pappa till barnet

När barnet har fötts kommer socialnämnden att inleda en faderskapsutredning. Socialnämnden är nämligen skyldig att utreda faderskapet till barnet som din partner bär, eftersom hon inte är gift med en man (2 kap. 1 § och 1 kap. 1 § FB). Det är socialnämnden i kommunen där barnet kommer att folkbokföras som gör utredningen (2 kap. 2 § FB).

På grund av detta är det positivt att er vän är beredd att erkänna faderskapet till barnet, då det lär förkorta den tid som socialnämnden gör sin utredning.


Er väns faderskapsbekräftelse behöver uppfylla formkraven i lagen

För att er väns faderskapsbekräftelse ska vara giltig behöver den uppfylla lagens formkrav. Det innebär följande (1 kap. 4 § första stycket FB):

- Bekräftelsen ska vara skriftlig.

- Två vittnen ska vara närvarande när er vän undertecknar bekräftelsen.

- Din partner ska godkänna bekräftelsen.

- Socialnämnden ska godkänna bekräftelsen.


Efter faderskapsbekräftelsen kan du ansöka om att få adoptera barnet

När er vän har bekräftat faderskapet till barnet kan du ansöka om att få adoptera det, så att barnet blir ditt och din partners gemensamma barn. Det är möjligt genom en så kallad styvbarnsadoption (4 kap. 6 § andra stycket FB).

Vad innebär då en styvbarnsadoption? Jo, vid en styvbarnsadoption kommer din partners juridiska föräldraskap till barnet inte att förändras. Hon kommer fortfarande att vara barnets mamma, medan du blir barnets andra förälder. Er vän kommer däremot inte längre att räknas som juridisk förälder till barnet.

Vid en "vanlig" adoption skulle detta inte vara möjligt – då skulle barnets juridiska kopplingar till såväl din partner som er vän försvinna helt och hållet. Din partner skulle därmed inte längre räknas som juridisk mamma till barnet. Istället skulle du bli ensam förälder genom adoptionen.

Det är bara sambor, gifta och registrerade partners som kan göra en styvbarnsadoption. Sammantaget gör alltså styvbarnsadoptionen det möjligt för dig att adoptera barnet utan att din partners föräldraskap samtidigt upphör.


Adoptionen gör att er väns juridiska koppling till barnet bryts

Efter styvbarnsadoptionen kommer er vän inte längre att ha någon juridisk koppling till barnet. Han kommer inte att räknas som barnets förälder och barnet kommer inte att ha någon rätt att ärva honom (4 kap. 21 § första stycket FB).

Barnet får istället rätt att ärva dig (4 kap. 21 § första stycket FB). Du kommer också automatiskt att bli barnets vårdnadshavare när adoptionen har blivit godkänd och trätt i kraft (4 kap. 22 § FB). Du och din partner har sedan gemensam vårdnad om barnet.


Du ansöker om adoption hos tingsrätten

För att adoptera barnet kommer du att behöva göra en ansökan om adoption hos tingsrätten där barnet sedan är folkbokfört (4 kap. 12 § första stycket FB). Du kan ta reda på vilken tingsrätt det rör sig om genom att söka på postnumret på Sveriges domstolars hemsida.

Socialnämnden kommer att utreda om adoptionen kan genomföras (4 kap. 14 § och 4 kap. 15 § FB). Barnets biologiska föräldrar ska få yttra sig, alltså din partner och er vän (4 kap. 18 § första stycket FB).

Barnets vårdnadshavares samtycke kommer också att krävas för att adoptionen ska kunna godkännas (4 kap. 8 § första stycket FB). Din partner kommer att vara vårdnadshavare eftersom hon är barnets mamma (6 kap. 3 § första stycket FB). Er vän kommer också att vara vårdnadshavare till barnet om han och din partner har kommit överens om det i samband med faderskapsbekräftelsen (6 kap. 4 § andra stycket, första punkten FB).


Sammanfattning och råd

För att du ska kunna adoptera barnet behöver er vän bekräfta faderskapet till barnet. När det är gjort kan du ansöka om att få göra en styvbarnsadoption, så att barnet därmed blir ditt och din partners gemensamma barn.

Först och främst vill jag råda er att ta reda på hur det går till att göra en faderskapsbekräftelse i kommunen där barnet kommer att vara folkbokfört efter födseln. Det brukar finnas information på kommunernas hemsidor.

Utöver det kan det vara bra att du börjar förbereda din adoptionsansökan. På Sveriges domstolars hemsida finns det en steg-för-steg-guide som anger hur du gör ansökan och vad den ska innehålla. Det kostar i nuläget 900 kronor att göra en adoptionsansökan (januari 2020).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000