Vi har ett muntligt avtal och min kompis vägrar ge mig pengar - vad kan jag göra?

2017-12-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag och min kompis köpte två hästar och så valde jag att sälja min häst så ville hon att vi skulle dela på summan så delar vi när hon säljer sin häst sa hon.Nu har hon sålt sin häst och jag får inte hälften av pengarna för hon har använt upp allt!Kan jag göra något? Vi har inget skriftligt avtal att vi skulle dela på pengarna när hon sålde sin häst..Med vänlig hälsning!!
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Har ni avtalat om att förutsättningen för att hon skulle få hälften av intäkterna vid försäljningen av din häst var att du skulle få hälften av ersättningen vid försäljning av hennes häst, och bryter din kompis mot detta villkor, har hon begått ett avtalsbrott.

Har ni inte sinsemellan kommit överens om vad konsekvensen blir ifall den ena inte ger den andra hälften av intäkterna, gäller enligt allmänna avtalsrättsliga principer, att du antingen kan kräva fullgörelse eller har rätt att häva ert avtal. Det ena kravet utesluter det andra. Om du kräver fullgörelse innebär det helt enkelt att du kräver att din kompis ska uppfylla sin del av avtalet och betala dig hälften av det belopp denne fick vid försäljningen av sin häst, se 52 § 1 stycket KöpL. Istället för att kräva fullgörelse kan du kräva återbetalning av det belopp du betalat till henne. Det kallas inom juridiken för "hävning" och för att ha rätt att häva köpet måste avtalsbrottet vara väsentligt. Det innebär att du bara får kräva återbetalning om dröjsmålet med att ge dig pengar är mycket längre än vad du kunnat räkna med alternativt att du vet med dig att hon inte avsett att någonsin ge dig dina pengar eftersom hon handlat upp intäkterna. För att försäkra dig om att du har rätt att kräva återbetalning bör du ge din kompis en rimlig tid på sig att betala. Betalar kompisen inte inom tiden anses avtalsbrottet alltid vara av väsentlig betydelse och du har klart rätt att kräva återbetalning, se 54 § KöpL.

Oavsett om du kräver fullgörelse eller hävning har du alltid rätt att bli kompenserad så att du försätts i samma ekonomiska läge som om ni båda fullgjort era skyldigheter enligt avtalet. Det innebär att du kan kombinera ditt krav på fullgörelse eller hävning med ett krav på ränta och eventuellt skadestånd. Ofta anses räntan i sig tillräcklig för att täcka de merkostnader du haft i.o.m. avtalsbrottet och de eventuella vinster du skulle ha gjort om avtalet fullbordats, vilket gör att rätten till skadestånd bortfaller, se 51 § 1 stycket KöpL.

Det bästa är om ni kan lösa saken internt. Att driva en process i domstol kan bli dyrt, är krävande och tar tid. Förlorar du tvisten är huvudregeln att du får betala motpartens rättegångskostnader, om ni inte istället kräver att var och en ska stå för sina egna rättegångskostnader. Handlar det om mycket dyra hästar och ni inte kan komma överens sinsemellan kanske du ändå tycker att det är värt att låta domstolen avgöra saken. I sådana fall kan du stämma din kompis i närmaste tingsrätt och kräva att tingsrätten ska fastställa: A) för det första att det föreligger ett avtal mellan er med den innebörd du angivit (fastställelsetalan) och B) för det andra kräva att domstolen ska fastslå att din kompis är skyldig att antingen betala dig hälften av inkomsterna för försäljningen av hennes häst alternativt betala tillbaka det belopp du gett henne för försäljningen av din häst (fullgörelsetalan). Dessutom kan du kräva att domstolen ska fastslå att din kompis är skyldig att betala ränta och eventuellt skadestånd till dig för de eventuella merkostnader du haft p.g.a. hennes kontraktsbrott.

Det är du som hävdar att det föreligger ett avtal mellan er med viss innebörd som måste bevisa att det är sant. Detta är ännu ett skäl till varför det är bättre för er om ni kan lösa saken sinsemellan utan domstolens inblandning eftersom det är svårt att bevisa ert avtal utan någon dokumentation. Å andra sidan, om du vinner tvisten i domstolen, kan du med fullgörelsedomen som stöd vända dig till kronofogden och få hjälp att driva in skulden din kompis har gentemot dig.

Observera att det i hänvisningarna till köplagen står "köpare" och "säljare". Ni är mer att betrakta som "bytespartners". Köplagen är tillämplig även vid bytesavtal och avtal som liknar köpeavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97479)