VI fick en faktura som överstiger offerten, vad kan vi göra?

Vi har haft en konferens och fick nu fakturan från konferenshotellet som var mer än dubbelt så dyr mot den underskrivna offerten. Konferenshotellet skyller på mänskliga faktorn och att de ej räknade ihop alla kostnader. Vi å vår sida skulle aldrig ha haft råd att ha konferens hos dem om vi fått den rätträknade offerten och har budgeterat för och valt dem på grund av priset och utifrån godkänd offert.

Hur ska vi hantera detta? Kan vi bestrida deras faktura? Har vi en skyldighet att kontrollräkna deras siffror? Vi såg bara på den summerade slutsiffran.

Vänligen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I de fall en offert lämnats till en kund jämställs det inom med ett anbud, det vill säga, huvudregeln är att anbudet är bindande för anbudsgivaren (1 § avtalslagen (1915:218)). En rättshandling (den offert som skickat)s kan vara ogiltig om den enligt 32 § avtalslagen skulle innefatta ett så kallat förklaringsmisstag. Exempelvis uppger man sig vilja köpa 1000 kg socker då man i själva verket vill köpa 10 kg socker. Av paragrafens första stycke framgår följande:

"Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget." Det följer av din fråga att ni inte insåg deras misstag. Det bör även kunna anföras att ni inte bort ha insett misstaget, exempelvis på grund av att priset ni bokade för enligt er var skäligt och för att ni inte vanligtvis bokar konferenser.

Det är alltså vissheten hos mottagen avseende misstaget i offerten som blir avgörande. Att den felräknats får stå för dem. Jag rekommenderar att ni bestrider fakturan.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo