Verkställighetshinder på grund av barn

2021-05-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan, Min sambo fick avslag på asylansökan och beslutet går inte att överklaga! Men nu har familjen situationen ändrat för att vi väntar barn tillsammans, jag är nu 23 veckor gravid! Jag är arbetslös och han har en heltidsjobb, vi tänkte skrev brev till Migrationsverket och förklara situationen! Jag behöver honom mer nu på grund av graviditet. Så jag undrar om det finns en möjlighet att han kommer få stannar i Sverige och kan söka nytt ( uppehållstillstånd med anknytning till mig som är en svensk medborgare)? Han är hotad i hemlandet på grund religiös tillhörighet så hans liv är också i fara ifall han åker tillbaka. Jag vill verkligen ha honom här under denna perioden
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara denna fråga blir utlänningslag (UtlL) tillämplig. Även europakonventionen (EKMR) kommer att beröras.

Den nya familjesituationen kan vara ett verkställighetshinder

I vissa fall finns det saker som hänt efter ett avslagsbeslut som gör att personen inte behöver återvända trots beslutet. Då finns det ett verkställighetshinder. En sådan situation kan vara om ens familjesituation förändras. Detta kan till exempel vara att ett barn då skulle skiljas från sin förälder (UtlL 12 kap. 18 §). Därför kan uppehållstillstånd i och med den nya situationen möjligen ges på grund av familjeanknytning (UtlL 5 kap. 3 §). Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytningen kan då göras från Sverige istället för från hemlandet vilket annars är huvudregeln.

Den nya familjeanknytningen som barnet innebär kan alltså tas upp som ett verkställighetshinder av utvisningen och uppehållstillstånd på grund av anknytning kan bli aktuellt.

Uppehållstillstånd genom anknytning

För att din sambo ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Uppehållstillstånd ska ges till bl.a. den som är make, maka eller sambo med någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (UtlL 5 kap. 3 §). Eftersom detta är din sambo är detta krav uppfyllt.

Barnets bästa

En graviditet kan alltså innebära att din sambo kan få uppehållstillstånd genom anknytning beviljat utan att behöva lämna landet. Ni borde berätta om den nya situationen med barnet för migrationsverket. I bedömningen av den nya situationen ska migrationsverket fokusera på barnets bästa. Försök därför att framhålla detta. Principen om barnets bästa ska i sådana här prövningar ges företräde framför en inskränkning av familjeliv (Europakonventionen artikel 8).

Sammanfattning

Att ni väntar barn tillsammans kan vara ett verkställighetshinder. Ni kan skriva ett brev till Migrationsverket med dessa nya skäl som barnet innebär som hindrar din sambo från att återvända. I brevet ska ni skriva din sambos ärendenummer (ärendenumret står på LMA-kortet), vad som är nytt, varför han inte kan återvända hem och er adress. Du kan läsa mer om detta hos migrationsverket (länk till sidan här).

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Och stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93136)