Ven ärver om båda makarna dör och det inte finns bröstarvingar?

2021-10-25 i Arvsordning
FRÅGA
Två personer som var gifta dog bägge två i en olycka. Kvinnan dog direkt och hennes man avled ett par timmar senare samma dag. De hade inga barn men hus och bilar mmDet finns föräldrar och syskon till både mannen och kvinnan.Det jag vet är att mannen ärver sin fru eftersom han levde längst..Men vem/ vilka ärver nu? Båda föräldraparen eller är det endast mannens föräldrar? Delas det lika?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga.

Det du säger stämmer helt, som utgångspunkt i arvsrätt ärver efterlevande make när den andre maken avlider (3 kap. 1 § ärvdabalken). I och med att man kan avgöra vem som dött först i detta fall ska egendomen tillfalla mannen. Vid efterlevande makes bortgång ska ifall det finns efterarvingar till den först avlidne maken dessa arvingar erhålla hälften av efterlevande makes hela egendom (3 kap 2 § ärvdabalken). I första hand ärver den först avlidnes föräldrar, både ärver hälften vardera av halva mannens egendom (2 kap 2 § ärvdabalken). Ifall en av föräldrarna är död ska halvan som skulle tillfalla denne istället fördelas på dennes barn alltså kvinnans syskon (2 kap. 2 § 2 stycket ärvdabalken). Samma princip appliceras i efterlevande makes fall, alltså ska hans föräldrar (förutsatt att båda är vid liv) ärva hälften var av hans egendom.

Sammanfattning

Så som utgångspunkt kommer mannen i det aktuella fallet ärver i första hand, när denne dör alltså 3 timmar senare ska kvinnans föräldrar få hälften av mannens egendom efter att arvet från kvinnan tillfallit honom (föräldrarna delar lika på hälften av mannens egendom efter att arvet tillfallit honom). Ifall en av kvinnans föräldrar är död ska dennes halva delas lika på kvinnans syskon. Detsamma gäller mannen, hans egendom efter att kvinnans föräldrar ärvt ska på samma vis gå vidare till hans föräldrar och fördelas på samma vis.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1696)
2021-12-08 Hur fördelas arvet om någon går bort före arvlåtare?
2021-12-02 Vem ärver när det endast finns särkullbarn?
2021-12-01 Tar änkeman över arvslott?
2021-11-30 Om jag och min mamma avlider samtidigt, kommer min man ärva hennes tillgångar?

Alla besvarade frågor (97716)