Vems uppgifter ska uppges vid ägarbyte av bil?

2020-02-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Om jag har generalfullmakt för min moder, och om jag säljer hennes bil ska jag skriva hennes namn på ägarbytes anmälan då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ägarbytet:

En anmälan om ändrad ägare ska innehålla den registrerade ägarens namn, det vill säga din mors namn (5 kap. 3 § förordning om fordons registrering och användning).

Ägarbyte av bil kan ske på 3 sätt: via transportstyrelsens webb, via transportstyrelsens app eller genom att posta registreringsbeviset. För att registrera ägarbyte via webb krävs att den aktuella ägaren loggar in med bank-ID. För att registrera ägarbyte i appen krävs den aktuella ägarens och köparens körkortsuppgifter. För att registrera ägarbytet analogt med registreringsbeviset krävs den aktuelle ägarens underskrift. Hennes namn är redan förtryckt på blanketten, registreringsbevisets del 2 (gul) alternativt om registreringsbeviset var utgett innan september 2004 så finns bara en del.

Fullmakter i svensk lagstiftning:

Begreppet generalfullmakt återfinns inte i svensk lagtext, men används ofta för att beskriva en fullmakt med mycket vida gränser. Fullmakter i svensk lag regleras i 2 kap. avtalslagen.

Risker med att skriva under för någon annan:

Att skriva under med någon annans signatur kan utgöra urkundsförfalskning eller förvanskning av urkund (14 kap. brottsbalken), vilket är ett straffbelagt brott. Har man en fullmakt ska man istället skriva under med sin egen namnteckning och lägga till "enligt fullmakt".

Sammanfattning:

Med hjälp av en fullmakt har du rätt att sälja din mors bil men hennes namn & underskrift krävs fortfarande för att ägarbytet ska godkännas av Transportstyrelsen.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (783)
2020-09-18 Krävs det körkort för att köra en EU-moped?
2020-09-17 Var ansöker man om parkeringstillstånd?
2020-09-17 Om jag kör för fort i en hastighetskontroll men inte blir stoppad, kan jag då få böter eller indraget körkort ändå?
2020-09-13 Vad påverkar spärrtiden av körkortet?

Alla besvarade frågor (84262)