FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten11/05/2019

Vems skyldighet är det att ta bort maskiner på samfällighetens mark?

Hej,

Bor i villaområde och har haft ett företag som skulle utföra ett arbete till oss.

Dom påbörjade arbetet men vi var tvungna att anlita ett annat företag för att få det slutfört.

Det första företaget har lämnat en grävmaskin och en släpkärra på samfällighetens mark och vi har blivit tillsagda att flytta på dessa.

Det är inte vi som ställt dit dom, vi får inte tag i ägaren. Vad har vi för rättigheter respektive skyldigheter här?

Är det våran sak att se till att dessa försvinner om vi inte får tag i ägaren eller är det samfällighetens sak?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Denna situation går att se på ur två perspektiv.

Det första är att egendom som står på samfällighetens mark fortfarande tillhör företaget. Att flytta på dem, utan företagets (ägarens) samtycke, kan aktualisera brottet olovligt förfogande, enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. För att undvika det kan du ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden, och ange att du vill få någon annans egendom borttagen. Du kan läsa mer om förfarandet här. Det framgår inte, varken av lagtext eller av Kronofogdens information, att sökande måste vara fastighetsägare, men samfälligheten är inte heller förhindrad att vara sökande. Det som talar för att du borde vara sökande i handräckningen är att de kvarlämnade sakerna är en del av en avtalsrelation som du har ingått med företaget, och som samfälligheten inte var involverad i. Det som talar för att samfälligheten borde vara sökande i handräckningen är att någon annans egendom olovligen befinner sig på den samfällda marken.

Det andra perspektivet är att detta företag, som lämnade sin egendom på någon annans mark, kan göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande, enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Det går då att ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden. Enligt 4 § första stycket första punkten lagen om betalningsföreläggande och handräckning lämpar sig detta alternativ dock mer för samfälligheten som sökande, eftersom företagets egendom står på den samfällda fastigheten. Du kan läsa mer om särskild handräckning här.

Sammanfattningsvis går det att säga att dina rättigheter är att ansöka om handräckning hos Kronofogden för att få egendomen bortplockad. Angående dina skyldigheter är det svårare att tala om, men eftersom egendomen befinner sig på den samfällda marken på grund av din avtalsrelation med företaget kan samfälligheten påtala att det är ditt ansvar att se till att egendomen försvinner från samfällighetens fastighet. Vems ansvar det faktiskt är att se till att bortforslandet sker är inte uttryckt i lagen, utan man får titta på vad som är rimligt. Eftersom du hade avtal med företaget, och inte samfälligheten med företaget, skulle jag säga att det rimliga är att du axlar ansvaret för att sakerna körs bort. Samfälligheten är dock inte förhindrade att själv se till att så sker. Vem som faktiskt ska utföra det är en avvägning som ni får göra. Till denna skyldighet går att lägga till att bortforslandet av sakerna ska ske på ett lagligt sätt, det vill säga genom en handräckning om ni fortfarande inte fått kontakt med ägaren.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?