Vem vänder vi oss till för att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar?

Jag har en följdfråga till min tidigare frågeställning. Ni skriver "Personen i fråga har nämnt att hon har handlat i god tro och har spenderat pengarna. Som jag har nämnt ska mottagaren vara i god tro både under betalningstillfället och då pengarna t.ex. förbrukas. Det är rimligt att anta att vederbörande åtminstone borde ha insett att utbetalningen var felaktig, med tanke på att hon inte längre var anställd. Om så är fallet, har ni rätt att återfå betalningen av henne. Det är dessutom hon som ska kunna bevisa att hon var i god tro."

Vi undrar dock vem vi ska vända oss till för att återfå betalningen eftersom den anställde vägrar att betala tillbaka pengarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!

Om ni anser att ni har en fordran på någon på grund av felaktig utbetalning kan ni vända er till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Ni kan läsa om förfarandet på Kronofogdens hemsida. Kronofogden kommer att kontakta personen i fråga som kan bestrida ärendet. Om ärendet bestrids kommer Kronofogden att kontakta er och ni får då avgöra om det ska lämnas till domstol. I sådana fall får domstolen avgöra om personen i fråga var i god tro eller ej och om det finns en skyldighet att återbetala.


Hoppas ni fått svar på er fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo