Vem vänder man sig till vid klagomål på polisen?

2020-07-22 i Polis
FRÅGA
Min mobiltelefon beslagtogs av polis pga känsligt material. Blev sexuellt ofredad på min mobiltelefon. Nu När jag fått tbk min tfn funkar den RJ dom den gjorde innen. Vem vänder jag mig till för klagomålen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår dig som att du undrar vart du kan vända dig med klagomål på polisen, då din telefon inte längre fungerar som den ska efter att polisen beslagtagit den.

Rätt till skadestånd

Då det inte framgår av din fråga vad som är fel på din telefon eller ytterligare omständigheter kring beslaget, är det svårt för mig att säga om det finns någon chans för dig att få ersättning eller liknande för skadorna. Men enligt skadeståndslagen har du rätt till ersättning från staten, om polisen i sin myndighetsutövning orsakar dig sakskada (3 kap. 2§ skadeståndslagen). Sakskada är i ditt fall ersättning för telefonens värde, värdeminskning eller reparationskostnader (5 kap. 7§ skadeståndslagen). Beslagtagandet av mobilen är en myndighetsutövning från polisens sida. Du kan kontakta din närmaste tingsrätt om du undrar mer kring hur du inleder ett ärende om skadestånd, eller en advokat, men jag ska dock poängtera att kostnaderna för en sådan process kan bli förhållandevis höga om du inte vinner ärendet.

Var kan man vända sig med klagomål?

Om du allmänt vill klaga på polisens agerande i sammanhanget kan du huvudsakligen vända dig till Justitieombudsmannen (JO) eller i vissa fall Justitiekanslern (JK). En anmälan hos JO kan göras på deras hemsida. Du kan läsa om möjligheterna att göra en anmälan till JK på deras hemsida.

Innan du går vidare i ditt ärende, rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (317)
2021-02-21 Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?
2021-02-16 Vad syns i belastningsregisterutdraget för HVB-hem?
2021-02-05 ÅTERKALLELSE AV VAPENTILLSTÅND EFTER HOT MOT HUND
2021-02-04 Vad innebär 14 § polislagen?

Alla besvarade frågor (89537)