FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/03/2022

vem träffas av totalförsvarsplikten och vad händer om man bryter mot totalförsvarsplikten?

Hej!

Vi är oens i vängruppen. På grund av den rådande omständigheterna gällande kriget mellan Ryssland och Ukraina och kanske eventuellt Sverige började vi fundera om man som invandrare med ett annat medborgarskap i ett annat land kan "fly" dit, blir man ej straffad om det skulle ske en totalförsvarsplikt?

Och finns det någon skillnad på att "fly" tillbaka till sitt hemland 1 månad innan kriget bryts ut än att "fly" efter krigets har brutits ut?

Vad blir konsekvenserna av att "fly" när det råder en totalförsvarsplikt?

Lawline svararHej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem träffas av totalförsvarsplikten?

Totalförsvarsplikten regleras i lag om totalförsvarsplikt och det beskrivs i 1 kap 2-3a §§ att totalförsvarsplikten gäller för alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i sverige som är mellan 16 och 70 år har en skyldighet att tjänstgöra inom totalförsvaret. I totalförsvaret så kan man tjänstgöra som antingen värnplikt, civilplikt eller allmänt tjänstepliktig. Så totalförsvarsplikten gäller för alla som är bosatta i sverige. Så även personer som inte har svenskt medborgarskap eller personer som har dubbla medborgarskap träffas av totalförsvarsplikten.

Är man medborgare i ett annat land så hade jag rekommenderat att kontakta det andra landets myndighet eller det andra landets ambassad i sverige för att ta reda på vilka regler som gäller i det landet,

Om en svensk person redan är bosatt utomlands när totalförsvarsplikten "infaller" i Sverige så är personen inte skyldig att åka tillbaka till sverige för att genomföra sin totalförsvarsplikt.Vad händer om man bryter mot totalförsvarsplikten?

Om en person avviker eller uteblir från sin totalförsvarsplikt så kan det utgöra ett brott mot totalförsvarsplikten enligt 10 kap 2 § lag om totalförsvarsplikt. Detta brott anses var ännu allvarligare om det begås under ett höjt beredskapsläge enligt 10 kap 3 § Lag om totalförsvarsplikt.

Om man bryter mot totalförsvarsplikten och om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för utbildningen eller tjänsten så kan man dömas till böter eller fängelse i högst ett år enligt 10 kap 2 § Lag om totalförsvarsplikt. Om man uteblir när det råder höjd beredskap så kan man riskera fyra års fängelse enligt 10 kap 3 § Lag om totalförsvarsplikt. Om man uteblir av oaktsamhet så döms man till böter enligt 10 kap 4 § Lag om totalförsvarsplikt

Så det bedöms i vart fall vilket straff man får om man uteblir.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo