Vem träder i avliden arvinges ställe?

2016-07-31 i Arvsordning
FRÅGA
Min pappa hade 10 syskon. En av bröderna har precis gått bort. Brodern levde ensam och har såvitt känt inte några barn. Nu är det så att min pappa dog 2002. Min mamma envisas med att jag nu ärver i hans ställe efter den bortgångna brodern. Jag är övertygad om att arvet inte går till mig. Vilket är rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Av 2 kap. 2 § ÄB följer att arvlåtarens föräldrar tar hälften var av arvet, om arvlåtaren inte har några barn. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott.

Om din pappas avlidne bror inte har några barn och inte heller har föräldrar i livet, ärver hans syskon hela kvarlåtenskapen. Eftersom din pappa är död träder du (och eventuella syskon till dig) i hans ställe, något som brukar benämnas istadarätt.

Din mamma har alltså rätt.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1619)
2021-06-08 Arvsrätt efter arvsavstående
2021-06-07 Vem ärver enligt den legala arvsordningen?
2021-06-01 Har halvsyskon arvsrätt på samma sätt som helsyskon?
2021-05-31 Arvsordning för syskon

Alla besvarade frågor (93069)