FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/07/2021

Vem tar upp frågan om förverkande av villkorligt medgiven frihet?

Det följer av Brottsbalken 34:5 att villkorligt medgiven frihet som huvudregel ska förklaras helt eller delvis förverkad om den frigivne begår ett nytt brott under prövotiden. Jag undrar om domstolen vid påföljdbestämningen av det nya brottet ex officio kan förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad, eller om ett sådant förordnande endast kan ske efter yrkande från åklagare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger följer av 34 kap. 5 § brottsbalken att villkorligt medgiven frihet eller en del av denna som huvudregel ska förklaras förverkad om den frigivne begår nytt brott under prövotiden. Enligt samma bestämmelses fjärde stycke får förverkande beslutas endast om frågan tas upp i ett mål där den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång. Det sagda innebär att domstolen inte kan ta upp frågan om förverkande ex officio utan beslutet måste ha sin grund i en yrkan från åklagaren.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia PavlovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo