Vem tar upp frågan om förverkande av villkorligt medgiven frihet?

2021-07-26 i Påföljder
FRÅGA
Det följer av Brottsbalken 34:5 att villkorligt medgiven frihet som huvudregel ska förklaras helt eller delvis förverkad om den frigivne begår ett nytt brott under prövotiden. Jag undrar om domstolen vid påföljdbestämningen av det nya brottet ex officio kan förklara den villkorligt medgivna friheten förverkad, eller om ett sådant förordnande endast kan ske efter yrkande från åklagare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger följer av 34 kap. 5 § brottsbalken att villkorligt medgiven frihet eller en del av denna som huvudregel ska förklaras förverkad om den frigivne begår nytt brott under prövotiden. Enligt samma bestämmelses fjärde stycke får förverkande beslutas endast om frågan tas upp i ett mål där den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång. Det sagda innebär att domstolen inte kan ta upp frågan om förverkande ex officio utan beslutet måste ha sin grund i en yrkan från åklagaren.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95729)