FrågaFAMILJERÄTTBodelning26/11/2015

Vem svarar för skulderna i ett äktenskap vid bodelning

Om man är separerad under äktenskapet och den ena parten tar banklån utan den andra partens vetskap. Vem står för lånet vid en ev. bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lagstiftning som är aktuell vid äktenskap och bodelning är Äktenskapsbalken (ÄktB).

Makar utgör två självständiga rättssubjekt vilket innebär att vardera maken svarar med sina tillgångar för sina skulder, ÄktB 1:3. Den skuld som en make skaffar sig under äktenskapet, exempelvis ett banklån, svarar maken själv för med endast sina egna tillgångar. Skulle makarna i ett äktenskap däremot ingå ett avtal gemensamt, exempelvis köpa ett hus tillsammans eller ta ett lån tillsammans är makarna solidariskt ansvariga. Med solidariskt ansvar menas att vem som helst av makarna kan krävas på hela skulden. Men det solidariska ansvaret beror här på att båda makarna är avtalsparter, att de även är makar saknar i detta sammanhang betydelse.

En bodelning innebär att de gemensamma ekonomiska förhållandena skall upplösas men medför ingen förändring i ansvaret och respektive make svarar fortfarande för sina egna skulder. Vid bodelningen beräknar man vardera makens egendom med avdrag för de skulder som maken har. Sedan läggs egendomen som återstår samman och fördelas lika mellan makarna. Detta innebär i ditt fall att den part som tagit banklånet även står för detta med sina egna tillgångarna vid bodelningen. Mer om bodelning kan du läsa om i ÄktB kap 9-11.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?