Vem svarar för latent skatt vid bodelning?

2020-04-24 i Bodelning
FRÅGA
Hej. P g a skilsmässa har jag och min f d man via ett bodelningsavtal, utfärdat med hjälp av en jurist, fördelat vår fastighet som vi ägde ihop. Inköpspris nov 2016 var 1.200.000:-. Värderat pris vid bodelning i feb 2019 var 1.600.000:-. Min f d man tilldelades huset och jag tilldelades 800.000:-. Jag betalade tillbaka min del av lånet. Min fråga gäller ev. vinstskatt (22% på 200.000 = 44.000:-). När jag i efterhand har frågat om jag ska betala vinstskatt, har jag fått svar av den bankkontakt och den jurist vi hade, att bodelningsavtalet är utformat som gåva. Alltså mannen gavs huset och jag gavs pengarna. Min f d tycker att det känns mycket orättvist att hela vinstskatten faller på hans lott att betala den dag han säljer huset. Så vi ligger i tvist om detta. Hur ska jag tänka? Vad är rätt och vad är fel i detta läge? Om jag ska betala- vem ska i så fall ha pengarna, mannen eller skatteverket? Det har ju inte skett någon försäljning av fastigheten, så vilken vinstskatt det i realiteten blir i slutändan, vet ju ingen av oss. Jag vill inte lura honom på pengar men vill inte bli lurad själv heller.Mycket tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Vem svarar för latent skatt efter skilsmässan?

Äktenskapsbalken innehåller inte regler om värdering av giftorättsgods, men föreskriver att giftorättsgods ska delas lika mellan makar vid skilsmässa 11 kap. 3 § ÄktB. Värderingen ska dock i huvudsak göras utifrån marknadsvärdet. Frågan om huruvida latent skatt ska tas med i uträkningen vid bodelning har emellertid prövats av högsta domstolen i NJA 1975 s. 288. Högsta domstolen hänvisade till principen om likadelning, och menade att latent skatt bör räknas med när skiftesvärdet bestäms för fastigheten. Ni bör alltså dela på skattekostnaden.

Vem ska du betala till?

I svensk skatterätt gäller realisationsprincipen, den innebär att skattskyldighet uppstår när en inkomst blir disponibel 41 kap. 8 § IL. Detta innebär att det är först vid försäljning av fastigheten som skatteverket kommer att kräva betalning. Du ska alltså betala till din före detta man, och han betalar sedan skatteverket den dagen han säljer fastigheten.

Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2772)
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom
2021-03-31 Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?
2021-03-31 Bodelning - ingår bilar och pengar?

Alla besvarade frågor (91059)