FrågaKÖPRÄTTÖvrigt28/03/2018

Vem står för frakten vid retur av lös sak som är köpt över internet när näringsidkaren underlåtit att upplysa om att saken har använts?

Hej, jag har en fråga om bristande produktinformation.

Köpte en dator från en webbshop och när den levererades visade det sig att den var begagnad. Originalförpackningen var öppen, datorn var inte inplastad och den hade används. När man startade den fanns redan ett lösenord installerat i windows så man kunde inte logga in.

Jag kontaktade företaget och frågade varför det inte stod på sidan att varan var begagnad.

Företaget förklarade då att produkten testats av dem själva men att de missat att skriva ut det på sidan.

Det kanske inte är något fel på datorn och de påpekade att de ger mig garanti men jag känner mig lurad att behöva betala fullt pris för något som inte kommer nytt, inplastat och plomberat. Det är ju ganska normal att butiker brukar rea ut produkter som på något vis öppnats eller används.

Jag bad om att få en rabatt men det avvisades. Företaget säger att dom kan återbetala mig kostnaden för datorn om jag skickar tillbaka den men att jag måste stå för fraktkostnaderna.

Är det verkligen kunden som ska behöva stå först för frakt hem och sen frakt tillbaka när företaget har levererat en produkt som inte riktigt stämmer ihop med deras beskrivning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köpeavtal mellan näringsidkare och konsument som görs över nätet tillämpas lag (2005:59) om distansköp och avtal utanför affärslokaler. Till att börja med kan sägas att lagen är tvingande vilket betyder att den inte kan avtalas bort mellan parterna. Att näringsidkare utfäster eller inte utfäster garanti har ingen betydelse för dina rättigheter såsom konsument.

Näringsidkarens informationsplikt

Enligt 2 § distansavtalslagen finns en mängd olika saker som det åligger näringsidkare att upplysa konsument om innan ingående av avtalet. Enligt p. 2 framgår att näringsidkaren ska lämna information om varans egenskaper utifrån vad som är lämpligt utifrån hur informationen ska ges eller utifrån varan. Informationen ska vara klar och lättbegriplig och tillhandahållas så att konsumenten särskilt uppmärksammas på den i det fall köpet sker på en webbplats (se 3 §). Givetvis är det lämpligt om att du som konsument ska få reda på att din vara sedan tidigare brukats. Om du inte har fått sådan information och särskilts uppmärksammats om detta innan ingående av avtalet har alltså inte näringsidkaren följt informationsplikten.

Din ångerrätt som konsument

Enligt distansavtalslagen 10 § har konsumenten en ångerrätt som börjar löpa från det att konsumenten får varan i besittning. Med detta avses den tidpunkt då du tog emot varan. Ångerfristens längd är 14 dagar från dess att ångerfristen började löpa (12 §). Enligt 3 st samma lagrum börjar inte ångerfristen löpa förrän näringsidkaren lämnat sådan information som krävs. Vanligtvis ska returkostnad bekostas av konsumenten. Undantag gäller dock i det fall näringsidkaren inte har lämnat sådan information som krävs enligt lag (13 §). I detta fall har alltså inte ångerfristen ännu börjat löpa i och med att näringsidkaren inte har gett dig tillräcklig information.

Sammanfattning

Utifrån detta kan sägas att företaget som du har handlat datorn av har underlåtit att tala om för dig att datorn sedan tidigare brukats. Genom att göra det har de inte följd sin informationsplikt vilket i korta drag betyder att de ska stå för returkostnaderna. För att ta ärendet vidare råder jag dig att i första hand påtala detta för företaget. Du kan också påtala att marknadsföringslag (2008:486) tillämpas i det fall näringsidkare underlåter att följa informationsplikt, vilket kan innebära att denne blir påförd vite.

Du kan också vända dig till konsumentverket för att få vidare hjälp och rådgivning. Deras hemsida hittar du här: https://konsumentverket.se/kontakt-och-vagledning/

Adam AskRådgivare